Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5730.11.20173

435-2017 (017)

Aftonskola

Sammandrag: -

Ssnfu § 57

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 23.11.2017:

 

Strategi- och utvecklingsdirektör Jussi Vira informerar om stadens strategiska styrsystem med avtalsstyrning.

   

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning antecknar ärendet för kännedom.

 

BeslutBeslutsförslaget godkändes.