Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 31.05.2012 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 S:t Olofsskolan, Klostergatan 11

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
18 § Mötets laglighet och beslutförhet
19 § Justering av protokollet
20 § Anmälningsärenden
21 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
22 § Utredning av undersöknings- och reparationsåtgärderna i Cygnaeus skolfastighet

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen