Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2031.05.20123

1668-2012 (50)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 20

Åbo stadsstyrelse 30.4.2012

 

Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionens vid nämnden för fostran och undervisning möte den 19 april 2012.

 

Nämnden för fostran och undervisning 23.5.2012

 

Beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionens vid nämnden för fostran och undervisning möte den 19 april 2012.

 

Direktör för den svenskspråkiga servicen Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.