Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1931.05.20122

Justering av protokollet

Ssnfu § 19

FörslagTill protokollsjusterare utses Gustav Wickström och Heidi von Wright

BeslutBeslutsförslaget godkändes.