Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 31.05.2012

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Nyman Maria   16:30 - ordförande
Wickström Gustav   16:30 - vice ordförande
Bergman Ulla   16:30 - medlem
Lundgren Frank   16:30 - medlem
Sipilä Jan   16:30 - medlem
Surakka Jukka   16:30 - medlem
Westerby Sixten   16:30 - medlem
Von Wright Heidi   16:30 - medlem
Kronqvist Camilla - 22 16:40 - 17:45 ersättare
Sundqvist Mikaela   16:30 - ersättare
Vierimaa Ulla-Maija   16:30 - Ss representant
Kjellman Liliane   16:30 - föredragande
Aali Tuula   16:30 - sekreterare

Tillbaka till ärendelistan