Liikuntalautakunta 24.10.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 31.10.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:47 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
101 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
102 § Pöytäkirjan tarkastus
103 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
104 § Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
105 § Liikuntalautakunnan vuoden 2023 talouden 3. osavuosikatsaus
106 § Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen - osa 4
107 § Maarian Mahti ry:n oikaisuvaatimus koskien yleisurheilutapahtuman hintaa
108 § Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseksi 2023
109 § Vastaus liikuntalautakunnan varapuheenjohtajan Joni Laakson aloitteeseen Paattisten aluetalon sisäänpääsyjärjestelmän uusimisesta
110 § Liikuntalautakunnan lausunto Jäkärlän uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon