Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta10824.10.20238

4210-2023 (02 05 01)

Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseksi 2023

Tiivistelmä: -

Liiklk § 108

Erityisasiantuntija Amanda Ojala:

Tausta

Turun Hirvensalossa sijaitseva laskettelu- ja talviliikuntakeskus tarjoaa virkistystoimintaan ja tavoitteelliseen harrastustoimintaan hyvät olosuhteet erityisesti lapsille ja nuorille sekä lapsiperheille. Talvikohteena näin etelässä sijaitseva laskettelukeskus vaatii paljon työtä laadukkaiden rinnepalveluiden luomiseksi.

Turun kaupunginhallitus on 18.6.2018 § 254 päättänyt, että Hirvensalon laskettelukeskuksen toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Liikuntalautakunta on 23.10.2018 § 97 linjannut toimenpiteet kehittämisen edistämiseksi käytännössä. Päätöksissä jaetaan vastuut Turun kaupungin liikuntapalvelujen ja Turun Slalomseura ry:n toimintojen osalta laskettelukeskuksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Turun kaupunki otti 1.1.2019 alkaen vastuulleen Hirvensalon laskettelurinteen alueen kiinteistöjen vuokra-, ylläpito- ja korjauskulut. Kiinteistöt siirtyivät kaupungin liikuntapalveluiden sisäisiin vuokriin. Kaupungin tilapalvelut vastaa ylläpito- ja korjaustöistä.

Kaupunki kilpailutti laskettelukeskuksen huoltohallin sekä rinnevalaistuksen rakentamishankkeen alkuvuodesta 2023. Kilpailutuksen tuloksena saatiin hyväksyttävä tarjous. Laskettelukeskuksen huoltohallin sekä rinnevalaistuksen rakennushanke on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2024.

Turun Slalomseura ry jatkaa Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan operaattorina. Yhdistys kantaa kaikki vastuut ja kustannukset, jotka syntyvät rinnepalveluiden tuottamisesta sekä saa myös kaiken palveluista saatavan tuoton. Yhdistyksen omaisuutena ja ylläpidettävänä on kaikki rinnetekniikka, kuten hissit ja rinteen hoitokalusto. Turun Slalomseura ry on sitoutunut myös maksamaan kaikki kaupungin myöntämät rahoituslainat (kh 11.8.2014 § 311 ja kh 6.11.2017 § 478) sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

Vuoden 2023 avustus

Kaupunginhallituksen päätöksen (18.6.2018 § 254) mukaisesti, Turun Slalomseura ry:llä on vuosittain mahdollisuus anoa liikuntalautakunnalta 30.000 euron kohdennettua erityisavustusta, joka tulee käyttää toiminnan kehittämiseen ja palveluiden laadukkaampaan toteuttamiseen. Turun Slalomseura ry on hakenut kohdennettua erityisavustusta Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseen kaudelle 2023–2024.

Liikuntalautakunnan päätöksillä 23.10.2018 § 97, 12.11.2019 § 98, 12.5.2020 § 46, 19.10.2021 § 89 ja 25.10.2022 § 96 Turun Slalomseura ry:lle on myönnetty 30.000 euron avustus liikuntalautakunnan avustusmäärärahoista. Osoituksena sitoutuneesta toimintansa kehittämisestä yhdistys on tehnyt kehittämistoimenpiteitä rinnealueille ja kalustoonsa, toteuttanut sovitusti kausikorttikampanjoita sekä korottanut lippujen hinnoittelua tulorakennetta vakauttaakseen. Yhdistys on selkeyttänyt toimintojaan ja seuran rakenteita siten, että varsinainen seura- ja valmennustoiminta on irrotettu muusta rinnetoiminnasta. Kaudella 2022–2023 yhdistys investoi myönnetyn avustuksen suunnitellusti lipunmyyntijärjestelmän korjaamiseen ja laajentamiseen, hiihtohissien tarkastukseen sekä naruhissin korjaukseen. Vetolaitteiden korvausinvestointeja eikä lumetusjärjestelmän parantamista pystytty toteuttamaan muiden investointien osoittauduttua tärkeämmiksi sekä huoltohallin rakennustöiden vuoksi (oheismateriaali 1).

Kauden 2023–2024 kehittämissuunnitelmassaan Turun Slalomseura ry korostaa toimintaedellytysten parantamista. Avustus kohdistettaisiin lumetusjärjestelmän kehittämiseen, sähkötöihin, vetolaitteiden korvausinvestointiin ja rinneturvallisuuden parantamiseen (oheismateriaali 1).

Liikuntalautakunnan vuoden 2023 avustusmäärärahoista 30.000,00 euroa on varattu kohdennettuihin erityisavustuksiin (liiklk 24.1.2023 § 7). Määrärahavarauksesta on avustettu tilapäisiä tilakustannuksia 0 euroa, jolloin määrärahaa on jäljellä 30.000 euroa. Avustus laskettelurinteen toiminnan kehittämiseksi voidaan myöntää Turun Slalomseura ry:lle kohdennettujen erityisavustusten määrärahasta.

Oheismateriaali 1​Selvitys kaudelle 2022–2023 myönnetyn avustuksen käytöstä sekä suunnitelma avustuksen käytöstä kaudelle 2023–2024

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää myöntää Turun Slalomseura ry:lle 30.000 euron avustuksen Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseen kaudelle 2023–2024. Avustus maksetaan kohdennettujen erityisavustusten määrärahasta, kun avustushakemuksen tarvittavat liitteet on toimitettu. Kohdennettujen erityisavustusten määräraha on näin jaettu kokonaan.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti ja päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

aoTurun Slalom ry
tiedMäki-Salminen Miia
tiedNummi Oskari
tpvOjala Amanda