Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta10724.10.20237

3710-2023 (02 05 00)

Maarian Mahti ry:n oikaisuvaatimus koskien yleisurheilutapahtuman hintaa

Tiivistelmä:

Maarian Mahti ry vaatii oikaisua Malja Sprintit -tapahtumansa laskutukseen. Koska tapahtuman hinnoittelu perustuu liikuntalautakunnan vahvistamaan hinnastoon, eikä erillispäätöstä muusta hinnoittelusopimuksesta ole, esitetään, että seuran tapahtuman laskutushinta säilytetään hinnaston mukaisena.

Liiklk § 107

Asiakaspalveluesimies Jaana Sitaru-Niemi:

Liikuntapalveluiden asiakaspalvelu noudattaa liikuntavuorojen ja tapahtumien myöntämisessä ja laskutuksessa liikuntalautakunnan päättämiä yleisiä vuorojakoperiaatteita (23.11.2021 § 105) sekä hinnastoperiaatteita.

Maarian Mahti ry jätti 7.9.2022 tapahtumahakemuksen Malja Sprintit -yleisurheilutapahtumalleen 12.2.2023 Kupittaan Urheiluhalliin. Tapahtumahakemuksessaan seura ilmoitti ajankohdan ja tilan lisäksi mm. osallistujien ikäryhmät. Hakemus käsiteltiin ja hyväksyttiin 8.9.2022 ja seuralle lähetettiin samana päivänä vahvistus tapahtumavarauksesta. Varausvahvistuksessa käy ilmi mm. tapahtumavarauksen hinta sekä varausehdot. Tapahtumassa oli osallistujia seuran ilmoituksen mukaan sekä lapsia että aikuisia - näin ollen tapahtuman hinta määräytyi kokonaisuudessaan maksuryhmä 2:n mukaan.

Maarian Mahti ry haki muutosta laskutukseen. Liikuntapalvelujohtaja teki 14.5.2023 muutoksenhakukelpoisen päätöksen, jonka mukaan laskutushinta säilytettiin ennallaan.

Tähän liikuntapalvelujohtajan päätökseen Maarian Mahti jätti 6.6.2023 ​oikaisuvaatimuksen, jolla hakivat korjausta kyseisestä tapahtumasta saatuun laskuun (lasku numero 90750418). Perusteluna Maarian Mahdin edustaja esitti, että seuran yleisurheilujaoston entinen puheenjohtaja olisi vuosia aiemmin tehnyt suullisen sopimuksen Liikuntapalvelukeskuksen kanssa siitä, että 6,5 tuntia kestävästä tapahtumasta veloitetaan heiltä vain kahden tunnin vuokra. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa on vedottu inhimillisiin tekijöihin kuten hinnan suuruuteen sekä viestintäkatkokseen.

Kyseessä olevan tapahtuman käsittelyssä Liikuntapalveluiden asiakaspalvelussa noudatettiin em. liikuntalautakunnan päättämiä vuorojako- ja hinnastoperiaatteita ja Maarian Mahdin tapahtumasta muodostuva hinta on asianmukaisesti liikuntalautakunnan päättämän hinnaston mukainen.

Seuran aiempi vastaava tapahtuma on virheellisesti laskutettu yhdistyksen edustajan esittämällä tavalla. Kyseessä on tuolloin ollut erheellinen, hinnaston vastainen hinta. Tämä voitaisiin myös takautuvasti korjata, mutta koska sen on katsottu olleen Liikuntapalveluiden tekemä virhe ja väärä, seuralle edullisempi tapahtumahinta aikanaan myös seuralle vahvistettu, päätettiin, ettei erotusta oikeaan hintaan seuralta jälkikäteen perittäisi.

Yhdistyksen esille tuomasta suullisesta sopimuksesta Liikuntapalveluiden henkilöstö ei kuitenkaan ole tietoinen. Tapahtuman hinnastosta poikkeava hinnoittelu olisi lisäksi ja ennen kaikkea edellyttänyt liikuntalautakunnan päätöstä, jollaista ei myöskään ole olemassa.

Liite 1​Tapahtumahakemus Maarian Mahti ry

Liite 2​Varausvahvistus Maarian Mahti ry

Liite 3​Oikaisuvaatimus Maarian Mahti ry

Oheismateriaali 1​Hinnastoperiaatteet

Maarian Mahti ry:n Malja Sprintit -tapahtuma on käsitelty ja myönnetty liikuntalautakunnan päättämiä vuorojako- ja hinnastoperiaatteita noudattaen. Näin ollen tapahtuman hinta on em. periaatteiden mukainen eikä perusteita sen muutokselle ole.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hylätä Maarian Mahti ry:n oikaisuvaatimuksen edellä olevin perustein.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

aoMaarian Mahti ry
tiedNummi Oskari
tpvSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 107
Liite 1:Tapahtumahakemus Maarian Mahti ry
Liite 2:Varausvahvistus Maarian Mahti ry
Liite 3:Oikaisuvaatimus Maarian Mahti ry