Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta10624.10.20236

13977-2021 (02 05 00)

Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistaminen - osa 4

Tiivistelmä:

Turun kaupunki uudistaa liikunnan avustusjärjestelmää ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallia. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten liikkumattomuutta, edistää tasavertaisuutta eri urheilulajien harrastajien kesken sekä hillitä harrastamisen kustannusten nousua. Liikuntalautakunta päättää liikuntatilojen hinnat ja periaatteet, jotka otetaan käyttöön 1.1.2025.

Liiklk § 106

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja erityisasiantuntija Amanda Ojala:

Tausta

Turun kaupungin liikuntatilahinnoittelun uudistaminen on osa pormestariohjelman Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta sekä liikuntapaikkaverkon kehittämislinjauksiin (kv 11.4.2022 § 67) liittyvää suurempaa avustusjärjestelmän ja hinnoittelumallin uudistamista (kv 12.12.2022 § 249). Uudistuksen kokonaistavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan sekä hillitä harrastamisen kustannusten nousua. Liikuntatilojen käytön hinnoittelumallin uudistamisella pyritään tarjoamaan eri urheilulajeille ja niiden harrastajille aiempaa tasavertaisemmat lähtökohdat liikuntaolosuhteiden käyttöön.

Liikuntaolosuhteiden käytön hinnasto uudistetaan portaittain. Uusi hinnasto otetaan käyttöön 1.1.2025. Liikuntalautakunta päätti (14.2.2023 § 20) liikuntapalvelujen omatoimiliikunnan sisäänpääsytuotteiden periaatteet ja hinnat sekä (21.3.2023 § 33) ohjauspalvelujen ja -tuotteiden hinnat. Kunnallisten liikuntatilojen hinnaston uudistamisen ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa osassa (21.3.2023 § 34, 18.4.2023 § 51 ja 23.5.2023 § 63) liikuntalautakunta päätti eri liikuntaolosuhteiden hinnoittelusta ja hinnoitteluun liittyvistä periaatteista. Kausi- ja vuokrasopimuskohteiden sekä Urheilupuiston harjoitustoiminnan hinnoittelun yksityiskohdat päätetään syksyn 2023 aikana.

Hinnoittelun nykytila

Turun kaupungilla on​ tiettyjä liikuntaolosuhteita, joita​ lajin tai tilan käytön ominaispiirteet huomioiden ei ole tarkoituksenmukaista hinnoitella vuoro- tai käyntiperusteisesti:​

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Soutu- ja melontakeskus

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kupittaan ammuntarata

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Impivaaran jousiammuntarata

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Lintulan sirkussali

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Parkin miekkailutila

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Urheilupuiston käyttö harjoitustoiminnassa

Impivaaran jousiammuntarataa, Kupittaan sisäammuntarataa, Parkin​ miekkailutilaa sekä Soutu- ja melontakeskusta käyttävillä yhdistyksillä on voimassa olevat käyttöoikeussopimukset (liiklk 12.11.2019 § 94 ja​ liiklk 28.1.2020 § 11). Yhdistykset maksavat kausimaksua, joka sisältää tietyn liikuntapaikan käyttöoikeuden sekä mahdollisten varastotilojen ja välineistön käytön.​ Lintulan sirkussalin käyttö hinnoitellaan tällä hetkellä tuntiperusteisen tilavuokran mukaan. Alle 20-vuotiaiden toiminta on maksutonta.

Urheilupuistossa harjoittelevat​ kesäaikaan​ useat eri liikunta- ja urheiluseurat​ sekä muut toimijat. Urheilupuiston Yläkenttä ja Ylähiekkakenttä kuuluvat tilavarausten ja tuntiperusteisen tilavuokran piiriin. Paavo Nurmen stadion ja Urheilupuiston Välikenttä ovat varattavissa kilpailu- ja tapahtumakäyttöön tuntiperusteisella tilavuokralla. Harjoitustoiminnassa Stadionin alueen​ sekä​ Välikentän liikuntaolosuhteita ja suorituspaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista jakaa erillisiin varattaviin tiloihin. Koska kyseessä on iso, rajaamaton ulkoliikunta-alue, käyntiperusteinen hinnoittelu ei myöskään ole mahdollista.

​Tällä​ hetkellä seurat ja yhdistykset maksavat Urheilupuiston harjoituskäytöstä 200 euroa / kausi yli 20-vuotiaiden harjoitustoiminnan osalta. Ohjattua toimintaa järjestävät yritykset, yksityiset toimijat ja ammatinharjoittajat maksavat 300 € / kausi​ (liiklk 13.6.2019 § 57).​ Kausimaksu sisältää Paavo Nurmen stadionin ja Urheilupuiston Välikentän käytön.

Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelu – osa 4

Osana liikuntaolosuhteiden käytön hinnastouudistuksen kolmannessa osassa liikuntalautakunta päätti (23.5.2023 § 63), että vuodesta 2025 alkaen ammuntaratojen​ sekä Soutu- ja melontakeskuksen​ käytön hinnoittelu jatkuu käyttöoikeussopimuksin.​ Lintulan sirkussalista​ ja Parkin miekkailutilasta Turun kaupunki tekee vuokrasopimukset​ Turun Sirkus ry:n ja Turun Miekkailijat ry:n kanssa.​

​Samalla liikuntalautakunta päätti, että vuodesta 2025 alkaen Turun kaupungin liikuntapalvelut tekee käyttöoikeussopimuksen Urheilupuiston alueella säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa järjestävien tahojen kanssa. Käyttöoikeussopimuksessa määritellään kausimaksu, johon vaikuttaa toiminnan laajuus eri ikäryhmissä sekä mahdolliset käytössä olevat varasto- ja oheistilat. Kausimaksu sisältää Paavo Nurmen stadionin, Välikentän ja Ylähiekkakentän liikuntakäytön 1.5.–30.9. välisenä aikana tilojen aukioloaikojen mukaan silloin, kun niitä ei ole varattu tapahtumaa varten. Liikuntatiloja voi käyttää samanaikaisesti useampi taho.

Sopimusten sisällöissä ja kausimaksun / vuokran määrässä huomioidaan alle 7-vuotiaiden maksuton toiminta ja 30 prosentin hinnoitteluperiaate 7–19-vuotiaiden toiminnan osalta (liiklk 23.5.2023 § 63). Tämä on linjassa muiden liikuntaolosuhteiden käytön hinnoittelun kanssa.

Liitteessä 1 on uudistuksen neljänteen osaan kuuluvien liikuntaolosuhteiden hinnat ja lisäykset hinnaston periaatteisiin. Oheismateriaalina 1 ja 2 ovat Soutu- ja melontakeskuksen sekä Kupittaan ammuntaradan ja Impivaaran jousiammuntaradan päivitetyt sopimuspohjat. Oheismateriaalissa 3 on liikuntatilojen koko hinnasto vuodesta 2025 alkaen.

Liite 1​Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelu – osa 4

Liite 2​Kunnallisten liikuntatilojen hinnasto 2025

Oheismateriaali 1​Soutu- ja melontakeskuksen sopimuspohja

Oheismateriaali 2​Kupittaan ammuntaradan ja Impivaaran jousiammuntaradan sopimuspohja

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn ja liitteiden 1 ja 2 mukaiset liikuntatilojen hinnat sekä sopimukset ja hinnoittelun periaatteet. Hinnat ja periaatteet lisätään liikuntalautakunnan 23.5.2023 § 63 päättämään Turun kaupungin liikuntatilojen käytön uuteen hinnastoon, joka otetaan käyttöön 1.1.2025.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää oikeuttaa liikuntapalvelujen liikuntatilojen hinnoittelusta vastaavan henkilöstön linjaamaan käytännön toimintatavat mm. sopimusten päivittämisiin ja allekirjoituksiin sekä laskutukseen liittyen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

tiedNummi Oskari
tpvOjala Amanda
tpvSitaru-Niemi Jaana


Liitteet:

Liiklk § 106
Liite 1:Kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelu - osa 4
Liite 2:Kunnallisten liikuntatilojen hinnasto 2025