Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta10924.10.20239

3935-2023 (00 01 02, 12 04 01)

Vastaus liikuntalautakunnan varapuheenjohtajan Joni Laakson aloitteeseen Paattisten aluetalon sisäänpääsyjärjestelmän uusimisesta

Tiivistelmä: -

Liiklk § 109

Uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen, liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja asiakaspalveluesimies Jaana Sitaru-Niemi:

Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Joni-Juhani Laakso on tehnyt 23.5.2023 aloitteen Paattisten aluetalon uimalan sisäänpääsyjärjestelmän uudistamisesta.

Aloitteessa esitetään nykyisestä hankalasta järjestelmästä luopumista käyttöasteen lisäämiseksi. Aloitetta perustellaan sillä, että allasosaston tilaaja joutuu noutamaan sisäänpääsyavaimen Impivaaran uimahallilta. Aloitteessa mainitaan myös, että uudenlaista tekniikkaa on saatavilla ja verkkovaraukseen liitetty sähköinen lukko uimalan oven avaamiseksi olisi asennettava viipymättä.

Paattisten aluetalon tulevaisuudesta odotetaan tehtävän päätös. Allastila on tullut tekniseltä iältään tiensä päähän ja ennen kuin aluetalon tulevaisuus on selvillä, kovin suuria investointeja ei kohteeseen nähdä järkevänä toteuttaa. Viime kaudella (15.8.2022-31.5.2023) allastilassa eri asiakkaita oli yhteensä 103, joista 91 oli yksityishenkilöitä. Näistä yksittäisiä varaajia oli 30, muilla varauskertoja oli useampia.

Asiakkaan noutaessa avaimen Impivaaran uimahallin kassalta, saa hän henkilökohtaista opastusta tilojen käytöstä. Palvelu nähdään tärkeänä mm. turvallisuuden kannalta, kun otetaan huomioon, että asiakkaat käyttävät omatoimisesti niin allas- kuin saunatiloja. Suurin osa käyttäjistä varaa kaudella useamman kuin yhden vuoron ja mikäli kyse on säännöllisestä vuorosta, saa asiakas pitää avaimen kauden ajan. Täten avainten haku ei ole tarpeellista jokaisella kerralla. Mikäli allastoiminta Paattisilla saa jatkoa, voidaan yhtenä kulkua helpottavana vaihtoehtona tarkastella numerokoodilla toimivaa lukitusjärjestelmää, joka palvelisi yksittäisen varauksen tehnyttä asiakasta.

Palveluiden saavuttamisen helpottamiseksi on luotu mm. omatoimituotteiden hinnaston uudistus. 1.1.2024 lähtien myös aikuisten on mahdollista ostaa kausituotteita. Toivomme tämän kannustavan myös Paattisten aluetalon kuntosalin säännölliseen käyttöön. Toivotaan, että uudistus parantaa palvelumme tasoa sekä helpottaa ja kannustaa omalta osaltaan turkulaisia liikkumaan ja lisäämään palveluidemme käyttöä.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteen tekijälle ja merkitsee aloitteen käsitellyksi.​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö liikuntapalvelupäällikkö Oskari Nummi.

Jakelu

tpvAhjosaari Tea
tpvHaapanen Eeva
aoLaakso Joni-Juhani
tiedNummi Oskari
tpvSitaru-Niemi Jaana