Liikuntalautakunta 22.08.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 29.08.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:57 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
78 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
79 § Pöytäkirjan tarkastus
80 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
81 § Liikunnan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
82 § Läsnäolo- ja puheoikeudet liikuntalautakunnan kokouksissa
83 § Liikuntalautakunnan vuoden 2023 talouden 2. osavuosikatsaus
84 § Liikuntalautakunnan lausunto Turun kansainvälisen koulun hankeselvityksestä
85 § Vastaus liikuntalautakunnan jäsenen Joni Laakson ym. aloitteeseen koskien jääliikunnan mahdollistamisesta Jäkärlän urheilupuiston uudistamisen yhteydessä
86 § Vastaus liikuntalautakunnan jäsenen Jarmo Aallon ym. aloitteeseen Street Soccer -kaukalolle osoitettavasta sijainnista Turun kaupungin alueelta
87 § Ilmainen sisäänpääsy Turun uimalaitoksiin sunnuntaina 27.8.2023 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön merkkipäivän kunniaksi, sekä väestön liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden tärkeyden edistämiselle

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon