Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta8622.08.20239

4368-2023 (00 01 02, 12 04 02)

Vastaus liikuntalautakunnan jäsenen Jarmo Aallon ym. aloitteeseen Street Soccer -kaukalolle osoitettavasta sijainnista Turun kaupungin alueelta

Tiivistelmä: -

Liiklk § 86

Liikuntasuunnittelijat Amanda Ojala ja Janina Mäkinen:

Jarmo Aalto ym. ovat tehneet aloitteen 6.6.2023 koskien Street Soccer -kaukalolle osoitettavaa aluetta, paikkaa tai maa-aluetta Turun kaupungin alueella. Allekirjoittaneiden mukaan Homeless Academy ry ja Tietu ry tarvitsevat Turun kaupungilta paikan, johon voidaan asentaa virallinen Street Soccer -kaukalo (22 m x 16 m). Aloitteen mukaan kaukalo palvelisi turkulaisia harrastajia ja mahdollistaisi kuntalaisten tutustumisen lajiin. Kaukalolle toivotaan keskeistä sijaintia, ensisijaisesti Kupittaanpuistoa, joka tunnetaan liikunta- ja urheilukeskittymänä. Allekirjoittaneiden mukaan yhteistyö Tietu ry:n kanssa kaukalon osalta tukee liikuntapaikkaverkon kehittämistyötä ja Turku liikuttaa kaikkia -kehittämislinjauksia. Aloitteessa esitetään, että Turun kaupunki ja liikuntapalvelut valmistelisivat yhteistyössä Tietu ry:n kanssa Street Soccer -kaukalon toteutumista siten, että kaukalo sijoittuu Kupittaan alueelle ja on käytössä viimeistään keväällä 2024. Aloitteessa esitetään, että Street Soccer -kaukalo tarjoaa lisää olosuhteita ja antaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa maksutta matalalla kynnyksellä.

Liikuntapalvelut pitää aloitetta kannatettavana, sillä Street Soccer -kaukalo täydentäisi Turun kaupungin liikuntapaikkaverkkoa ja mahdollistaisi kuntalaisille tutustumisen lajiin, jonka olosuhteita kaupunki ei ole toistaiseksi tarjonnut. Street Soccer -kaukalon sijoittamista Kupittaanpuistoon voitaisiin edistää seurakenttämallilla, joka edellyttää Tietu ry:tä tekemään maanvuokrasopimuksen vuokrattavasta alueesta Turun kaupungin kanssa. Näin ollen Tietu ry vastaisi olosuhteesta itsenäisesti ja alueen kunnossapito sekä ylläpitovastuu siirtyisivät kyseiselle yhdistykselle. Mikäli Tietu ry haluaa edistää Street Soccer -kaukalon sijoittamista Kupittaanpuistoon, tulee Tietu ry:n tehdä se yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteen tekijälle ja merkitsee aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedAalto Jarmo
tpvAhjosaari Tea