Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta8522.08.20238

3934-2023 (00 01 02, 12 04 02)

Vastaus liikuntalautakunnan jäsenen Joni Laakson ym. aloitteeseen koskien jääliikunnan mahdollistamisesta Jäkärlän urheilupuiston uudistamisen yhteydessä

Tiivistelmä: -

Liiklk § 85

Liikuntasuunnittelijat Amanda Pulli ja Janina Mäkinen:

Liikuntalautakunnan jäsen Joni Laakso ym. ovat tehneet aloitteen (liiklk. 23.5.2023 § 67) koskien Jäkärlän urheilupuiston peruskorjauksen yhteydessä huomioitavasta jääliikunnan mahdollistamisesta. Aloitteessa tuodaan esille valmisteilla oleva Maaria-Ilmarisen osayleiskaava, joka tuo Jäkärlän alueelle suunnitelmien mukaan satoja uusia asukkaita tulevaisuudessa. Kaava-alue pitää sisällään julkisia rakennuksia ja alueita mm. päiväkodin, koulurakennuksen sekä urheilupuiston. Aloitteessa tuodaan esille urheilupuiston peruskorjaus- sekä uudisrakentamisen kohteet, jotka ovat merkittäviä lähiliikuntapaikkoja päiväkodille, koululle sekä kasvavan asukasmäärän lisäksi kuntalaisille lähiliikuntapaikkana. Urheilupuiston tulisi tarjota liikuntaolosuhteita niin kesä- kuin talvikäyttöönkin, minkä vuoksi aloitteessa tuodaan esille mahdollisuus luonnonjääkentän säilyttämiseen urheilupuiston alueella.

Jäkärlän urheilupuistosta on laadittu yleissuunnitelma vuoden 2022 aikana, jonka pohjalta peruskorjauskohdetta suunnitellaan tänä vuonna. Alustavan suunnitelman mukaan yleisurheilukentän kaikki suorituspaikat peruskorjataan ja luonnonnurmikentän kastelujärjestelmä uusitaan, alueelle sijoitetaan ulkokuntoilulaitteita, tenniskenttien tilalle sijoitetaan monitoimikenttä, nykyisen kivituhkakentän päätyyn rakennetaan skeittipaikka ja kivituhkakentän pinta muutetaan hiekkatekonurmeksi. Hiekkatekonurmikenttä on tarkoitus jäädyttää luistelukäyttöön, jotta alueella säilyy ulkoliikuntaolosuhde myös talvisin. Lisäksi suunnitelmissa on myös lisätä alueen valaistusta.

Lähtökohtana on luoda liikuntapaikkaverkkolinjausten mukainen (11.4.2022 § 67) monipuolinen, eri ikäisiä palveleva ja kaikkien käytössä oleva ulkoliikuntaolosuhteiden kokonaisuus, jossa on otettu huomioon kesä- ja talviliikuntaolosuhteet. Suunnitelmiin on pyydetty kommentteja ja näkemyksiä myös kuntalaisilta toukokuussa järjestetyssä osallistamistapahtumassa sekä Turun kaupungin verkkosivuilla Kerro kantasi -kyselyssä.

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteen tekijälle ja merkitsee aloitteen käsitellyksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvAhjosaari Tea
tiedLaakso Joni-Juhani