Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta8222.08.20235

10355-2021 (00 00 01)

Läsnäolo- ja puheoikeudet liikuntalautakunnan kokouksissa

Tiivistelmä: -

Liiklk § 82

Kaupunginsihteeri Antti Perälä:

Turun kaupungin hallintosäännön 134 §:n mukaan lautakunnan kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus seuraavilla henkilöillä:​

Asianomaiset esittelijät, toimielimen sihteeri, pormestari, apulaispormestari palvelukokonaisuutensa lautakunnissa, kansliapäällikkö. Lautakuntien puheenjohtajilla on läsnä- ja puheoikeus lautakuntiensa jaostoissa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnä- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa.​

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Liikuntalautakunnan kokousten vakio-osallistujiksi tulisi merkitä apulaispormestari Mirka Muukkonen, liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi, liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen, erityisasiantuntija Annakaisa Niiles, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kaupunginsihteeri Antti Perälä ja toimistosihteeri Jaana Siekkinen.

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää, että edellä mainituilla henkilöillä sekä heidän estyneenä ollessaan varahenkilöillään on läsnäolo- ja puheoikeus liikuntalautakunnan kokouksissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoHalonen Esko
aoKalmari Markus
aoMuukkonen Mirka
aoMäkynen Ilkka
aoNiiles Annakaisa
tiedNummi Oskari
aoPerälä Antti
aoSiekkinen Jaana