Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta8022.08.20233

548-2023 (07 02 01)

Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Liiklk § 80

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

1. Kaupunginhallitus 12.6.2023 § 261​​ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

2. Kaupunginhallitus 22.6.2023 §​ 269​ Turun kaupungin liikenneturvallisuusohjelma

3. Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 122​ Uuden jäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan

4. Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 132​ ​ Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

5. Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 143​ Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022-2025

6. Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 144 Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022

7.​ Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 145 Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029

8. Kaupunginvaltuusto 19.6.2023 § 146 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023​​

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.​​​

​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.