Liikuntalautakunta 13.12.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 22.12.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:47 Brinkkalan talo, Vanha Suurtori 3, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
110 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
111 § Pöytäkirjan tarkastus
112 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
113 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä
114 § Liikuntapalveluiden hinnaston päivittäminen: omatoimituotteet
115 § Avustus valmentajien, ohjaajien ja seuran toimihenkilöiden koulutukseen v. 2022
116 § Nuoren urheilijan stipendi v. 2022
117 § Vammaisavustaja-avustus vuoden 2022 toiminnasta
118 § Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 2022
119 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
120 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon