Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11513.12.20226

778-2022 (02 05 01)

Avustus valmentajien, ohjaajien ja seuran toimihenkilöiden koulutukseen v. 2022

Tiivistelmä: -

Liiklk § 115

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen / liikuntasihteeri Päivi Matilainen:

Liikuntalautakunta on hyväksynyt tämän avustusmuodon periaatteet 28.9.2021 § 76 ja määrärahan 18.1.2022 § 5. Avustusmuotoon on varattu 60.000€.​

Hakuaika on päättynyt 31.10.2022 klo 23.59. Hakijat ilmoittavat Turun kaupungin liikuntapalveluille marras- ja joulukuun 2022 koulutuskustannuksensa ennakkokustannustietoina. Vuonna 2022 huomioidaan ensi kertaa myös ammatillisen tai ammatillisen täydennyskoulutuksen hakemukset. Hakijat ja heille ehdotetut avustussummat näkyvät liitteessä 1.​

LiiteJakoehdotus​

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää, että avustuksia valmentajien, ohjaajien ja seuran toimihenkilöiden koulutukseen jaetaan liitteen 1 mukaisesti yhteensä 58.034,07€. Loppuosan 1.965,93€ käytöstä liikuntalautakunta päättää 13.12.2022 harjoitustila-avustuksen jakopykälän yhteydessä.​

Tämän jälkeen avustusmääräraha on käytetty kokonaisuudessaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tiedHalonen Esko
tpvMatilainen Päivi
tiedMäki-Salminen Miia


Liitteet:

Liiklk § 115
Liite 1:Jakoehdotus