Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11713.12.20228

772-2022 (02 05 01)

Vammaisavustaja-avustus vuoden 2022 toiminnasta

Tiivistelmä: -

Liiklk § 117

Liikuntapalvelupäällikkö Esko Halonen / liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa:

Liikuntalautakunta on päättänyt 28.9.2021 § 76 urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustuksen jakoperiaatteet vuodelle 2022 sekä 18.1.2022 § 5 määrärahasta. Vammaisavustaja-avustukseen on varattu 13.000 euron määräraha keväällä ja syksyllä 2022 järjestettävää erityisryhmien liikuntatoimintaa varten.​ Vammaisavustaja-avustus on yksi kohdennettu tapa tukea erityisryhmien liikuntaa ja näin edistää yhdenvertaisuuslain toteutumista.

Hakemuksia saapui määräajassa yksitoista kappaletta (65 ryhmää). Hakijat ja heille ehdotetut avustussummat näkyvät liitteessä 1.

Avustusluokat

Avustusluokka 1. Tuki 100 €/kausi. Ryhmällä on ohjaajan lisäksi vähintään yksi vammaisavustaja. Avustusluokkaan lasketaan myös integroidut ryhmät. Integroidulla ryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jossa erityistä tukea tarvitseva on mukana kaikille avoimessa liikuntaryhmässä vammaisavustajan kanssa. Ilman vammaisavustajaa osallistuminen on mahdotonta.

Avustusluokka 2. Tuki 200 €/kausi. Ryhmällä on ohjaajan lisäksi enemmän kuin yksi vammaisavustaja.

Avustusluokka 3. Tuki 300 €/kausi. Ryhmällä on ohjaajan lisäksi oltava vammaisavustajia vähintään kolme ja ainakin joka toisella osallistujalla.

Liite 1 Jakoehdotus avustussummista

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:​

Ehdotus Liikuntalautakunta päättää, että haetut avustukset hyväksytään, jolloin määrärahaa käytetään 11 200 €. Jakamatta jäävästä 1​800 € käytöstä liikuntalautakunta päättää 13.12.2022 harjoitustila-avustusjakopykälän yhteydessä. Tämän jälkeen avustusmääräraha on käytetty kokonaisuudessaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tiedHalonen Esko
tiedMäki-Salminen Miia
tpvYlinampa Marianna


Liitteet:

Liiklk § 117
Liite 1:Jakoehdotus avustussummista