Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11613.12.20227

779-2022 (02 05 01)

Nuoren urheilijan stipendi v. 2022

Tiivistelmä: -

Liiklk § 116

Liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen:

Liikuntalautakunta on hyväksynyt avustusperiaatteet 28.9.2021 § 76 ja avustusmäärärahat 28.1.2022 § 5. Nuoren urheilijan stipendeihin varattu määräraha vuodelle 2022 on 12​000 euroa.

Liikuntapalvelujohtajan päätöspöytäkirjalla 14.1.2022 § 2 vuoden 2021 stipendeihin on käytetty vuoden 2022 määrärahasta 2 800 euroa, joten nyt käytettävissä on 9 200 euroa.

Hakemuksia saapui määräajassa 52 kappaletta. Kahta hakemusta ei voida käsitellä puuttuvien tietojen takia, mutta hakemukset voidaan käsitellä loppuvuoden haussa, mikäli puuttuvat tiedot täydentyvät vuoden loppuun mennessä.

​Stipendin määrä:

Yksilöurheilija/maajoukkueurheilija Kv.-menestyksestä 200 €​ Suomenmestaruudesta 150 €

Seurajoukkueen yksittäinen urheilija Kv.-menestyksestä 100 €​ Suomenmestaruudesta 75 €

Joukkueet Kv.-menestyksestä 100 € / ​ 13–20-vuotias turkulainen

Suomenmestaruudesta 50 € /​ 13–20-vuotias turkulainen

Liite 1​Jakoehdotus stipendinsaajista ja määristä

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää, että stipendejä jaetaan liitteen 1 mukaisesti yhteensä 8​675 €. Jakamatta jäävän 525 € käytöstä liikuntalautakunta päättää 13.12.2022 harjoitustila-avustusjakopykälän yhteydessä. Tämän jälkeen avustusmääräraha on käytetty kokonaisuudessaan.

​Lisäksi liikuntalautakunta päättää oikeuttaa liikuntapalvelujohtajan päättämään hakuajan jälkeen ennen vuoden loppua saavutetusta menestyksestä myönnettävät stipendit. Stipendihakemus ja selvitys menestyksestä ovat toimitettava liikuntapalveluihin 31.12.2022 mennessä

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Wulff ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

​​

Jakelu

aoUrheilu- ja liikuntaseurat
tiedHalonen Esko
tiedMäki-Salminen Miia
tpvSaarinen Jaakko


Liitteet:

Liiklk § 116
Liite 1:Jakoehdotus stipendinsaajista ja määristä