Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11313.12.20224

11125-2022 (02 02 00)

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien toimintasuunnitelman ja palvelusuunnitelmien sekä määrärahajakojen tarkistaminen vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä

Tiivistelmä: -

Liiklk § 113

Konsernihallinto, suunnittelusta seurantaan, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Heini Parkkunen:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 232. Talousarvio ja taloussuunnitelma löytyy kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Kaupunginhallitus päättää 21.11.2022 talousarvion täytäntöönpanosta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että palvelukokonaisuuksien tulee tehdä tarvittavat tarkistukset toimintasuunnitelmiin ja palvelusuunnitelmiin siten, että toimielimet voivat hyväksyä ne osaltaan 16.12.2022 mennessä. Toimintasuunnitelmat menevät kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2022.

Toiminta- ja palvelusuunnitelmien tarkennukset

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan määräraha on tarkistettu vastaamaan valtuuston päätöstä. Taloussuunnitelman vuoden 2023 sopeutus 400​000 euroa on vähennetty palvelukokonaisuuden yhteisistä varauksista. Talousarviolauseke Lisätään nuorisopalveluihin 20.000 € nuorten pahoinvointia ehkäiseviin hankkeisiin omana toimintana ja avustuksilla” on toteutettu siirtämällä määrärahaa palvelukokonaisuuden yhteisistä varauksista nuorisopalveluille. Lautakuntien taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 sopeutus on toteutettu valtuuston päätöksen mukaisesti vastaavalla tavalla.

Liikuntalautakunnan osalta valtuuston päätös ei sisällä muutoksia lautakunnan aiemmin esittämään toimintasuunnitelmaan.

Liite 1​Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023–2026

Liite 2​Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2023

vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman 2023-2026 sekä palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2023 liitteissä 1-2 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginhallitus


Liitteet:

Liiklk § 113
Liite 1:Vapaa-ajanpalvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023¿2026
Liite 2:Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2023