Liikuntalautakunta 25.10.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 03.11.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
87 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
88 § Pöytäkirjan tarkastus
89 § Iltakouluasia
90 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
91 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
92 § Vuoden 2022 talouden 3. osavuosikatsaus
93 § Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset vuodelle 2023
94 § Puistosuunnitelma Nummenranta -nimisen puiston osalle (Nummi)
95 § Lauttarannan urheilupuiston päivitetyt liikuntapaikkatarpeet
96 § Avustus Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittämiseksi 2022
97 § Liikuntalautakunnan myöntämien avustusten periaatteet vuodelle 2023
98 § Liikuntapalveluiden hinnaston päivittäminen
99 § Vastaus liikuntalautakunnan jäsenen Ben Ahmadin aloitteeseen koskien Kähärin ja Tilhenkentän (Kuukkelinkentän) pinnoitteen muuttamista tekonurmeksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon