Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta9325.10.20227

4690-2022 (02 02 00)

Ulkoliikuntapaikkainvestointien muutokset vuodelle 2023

Tiivistelmä:

Ulkoliikuntapaikkojen investointikohteet vuodelle 2023 tulee päivittää kuluvan rakennuskauden aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi. Nunnavuoren kuntoreitin valaistuksen uusiminen siirtyy kokonaisuudessaan ensi vuodelle, minkä lisäksi Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaaminen jatkuu ensi vuonna.

Liiklk § 93

Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi ja liikuntasuunnittelija Nea Fagerlund:

Ulkoliikuntapaikkojen investointikohteista vuosille 2023–2026 päätettiin liikuntalautakunnassa 19.4.2022 § 36. Vuoden 2023 kohteita, niiden tärkeysjärjestystä sekä kustannusarvioita on kuitenkin tarve päivittää, koska aiemmin vahvistetun investointiohjelman sisällä on tapahtunut aikataulumuutoksia. Vuoden 2023 kohteet on priorisoitu uudelleen siten, että kuluvalta vuodelta siirtyvät ja keskeneräiset kohteet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäi-sinä.

Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaus jatkuu ja Nunnavuoren kuntoradan valaistuksen uusiminen siirtyy vuodelle 2023

Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaus on aloitettu ja hankkeen on tarkoitus valmistua kesäkuun puoleen väliin mennessä. Myös Nunnavuoren kuntoradan valaistusurakan toteutus siirtyy ensi vuodelle, koska urakkaa ei kilpailutettu ajoissa, jotta hanke olisi voitu toteuttaa ennen talvikautta. Nunnavuoren kuntorata on kaupungin ainoa lumetettava hiihtolatu, minkä takia kuntoradan on oltava kuntalaisten käytössä koko talvikuukausina ja rakennustyöt voidaan aloittaa vasta talvikauden päätyttyä.

Pienten ulkoliikuntapaikkainvestointien määrärahaa korotettu

Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa liikuntapaikkaverkkolinjausten toimeenpanoa koskevat toimenpiteet vuosille 2022–2024, joista yksi oli pienten ulkoliikuntapaikkainvestointien määrärahan korottaminen vuositasolla 700 000 eurosta miljoonaan euroon (Kh 30.5.2022 § 246). Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti liikuntalautakunnan kohteiden toteutukseen on vuonna 2023 poikkeuksellisesti varattu 1 100 000 euroa (Kv 13.6.2022 § 142). Kuluvalta rakennuskaudelta siirtyneiden ja keskeneräisten kohteiden lisäksi vuonna 2023 on tarkoitus toteuttaa Kupittaan BMX-radan peruskunnostaminen, Runosmäenkentän pinnan muuttaminen tekonurmeksi sekä parantaa Urheilupuiston ylähiekkakentän valaistusta. Nunnavuoren valaistusurakan siirtyessä kokonaisuudessaan ensi vuodelle, tulee Hirvensa-lon kuntoportaiden toteutusta siirtää eteenpäin vuodelle 2024, jotta määrärahat riittävät.

Muutosten kustannusvaikutukset

Kuluvalle vuodelle 2022 suunnitellut kokonaiskustannukset 1 240 000 euroa eivät tule täyttymään, koska Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjausta ei valmistu tämän vuoden puolella ja Nunnavuoren valaistusurakka siirtyy kokonaan ensi vuodelle. Tämän hetken arvion mukaan kuluvan vuoden kustannukset ovat noin 550 000 euroa, mikä tarkoittaa, että tälle vuodelle osotetuista määrärahoista jää noin 690 000 euroa käyttämättä. Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjauksen jatkuessa ensi vuonna siirtyviä kustannuksia tulee hankkeen osalta 360 000 euroa, mikä selittää 1 100 000 euroa ylittävän osuuden. Näin ollen vuodelle 2023 suunnitellut kustannukset nousevat kokonaisuudessaan 1 460 000 euroon.

Liite 1Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestointien muutoksista 2023

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää esittää kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle vuoden 2023 investointisuunnitelmaan edellä ja liitteessä 1 mainitut muutokset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunkiympäristö


Liitteet:

Liiklk § 93
Liite 1:Taulukko ulkoliikuntapaikkainvestointien muutoksista 2023