Liikuntalautakunta 15.02.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.02.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
6 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 § Pöytäkirjan tarkastus
8 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
9 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
10 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2021
11 § Turun Urheiluliitto ry:n oikaisuvaatimus harjoitustilavuokrien korvaamisavustukseen 2021
12 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021
13 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet 17.2.2022 alkaen
14 § Turku liikuttaa kaikkia - tulevaisuuden linjaukset Turun liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi
15 § Liikuntalautakunnan lausunto Lausteen koulun tontille hankittavasta väliaikaisesta liikuntatilasta
16 § Liikuntalautakunnan lausunto S:t Olofsskolanin tarveselvityksestä
17 § Liikuntalautakunnan lausunto Kupittaan maauimalan tarveselvityksestä
18 § Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttö liikuntalautakunnan 100 v. juhlavuoden aikana
19 § Urheiluseurojen toiminta-avustus v. 2022
20 § Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus v. 2022
21 § Paavo Nurmi -keskuksen kannatusyhdistys ry:n yhteistyö- ja kehittämissopimus vuosille 2022-2023
22 § Liikuntalautakunnan tehtäväalueella vuoden 2021 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden tekemät aloitteet
23 § Telinevoimisteluvälineiden hankinta Liikuntakeskus Alfaan / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1 § 3 -kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon