Kaupunkiympäristölautakunta 15.12.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 23.12.2020

Kokousaika ja -paikka: 16:15-17:08 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
455 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
456 § Pöytäkirjan tarkastus
457 § Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto Suikkilan päiväkoti ja koulu -hankkeen tarveselvityksen päätösesityksen muuttamisesta
458 § Asemakaavanmuutosluonnos; Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a, (III) 3. kaupunginosa (os. Sepänkatu 2 / Luostarinkatu 16 ja Sirkkalankatu 35a) (6/2013)
459 § Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; Linnanrinne (VIII) 8. kaupunginosa (os. Linnankatu 49-55) (10/2018)
460 § Kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportti 11 - 2020
461 § Kaupunkiympäristötoimialan menojen hyväksymisoikeudet vuonna 2021
462 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
463 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
464 § Tiedoksi merkittävät asiat
465 § Asemakaavanmuutosluonnos; Kairialankatu, Kaerla (os. Kairialankatu 7, Kärsämäentie 10) (5/2018)
466 § Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto päihdehuollon uuden monipalvelukeskuksen hankesuunnitelmasta
467 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien Olympiasaunan vesikaton uusimisen kokonaisurakan hankintaa
468 § Vene- ja laituripaikkojen hinnat ja yleiset ehdot vuodelle 2021 sekä talvisäilytyshinnat ja vuokrasopimusehdot talvikaudelle 2021-2022
469 § Kirstinpuiston asemakaava-alueen rakentaminen RU_ 1 -urakan hankinnan aloittaminen sekä urakoitsijan valintakriteerit
470 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien Sirkkalan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus -hankkeen akustiikkasuunnittelun hankintaa / Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 24 § 20-kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon