Kaupunkiympäristölautakunta 20.10.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
353 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
354 § Pöytäkirjan tarkastus
355 § Virvoituksentien alustavan kaavaehdotuksen esittely
356 § Yleiskaavan 2029 esittely
357 § Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus (10/2013)
358 § Asemakaavanmuutosehdotus; Pirttivuorenkuja 7, Lauttaranta (os. Pirttivuorenkuja 7) (12/2019)
359 § Poikkeamispäätös; Asuinkerrostalon rakentaminen (os. Malin Trällin kuja 1) Satama (P 2020-624)
360 § Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 talouden 3. osavuosikatsaus
361 § Turun hallinto-oikeuden päätös / poikkeamispäätöstä koskeva valitus, Raunistulantie 25
362 § Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset -hankkeen loppuraportti
363 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
364 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
365 § Tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon