Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta36520.10.202011

98-2020 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiivistelmä: -

Kylk § 365

Toimialajohtaja Christina Hovi:

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus 28.9.2020:

§ 407 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto 28.9.2020:

§ 55 Raunistulan silta ja pyörätie asemakaavanmuutosehdotuksen 2/2015 edellyttämä maankäyttösopimus

§ 56 "Skanssinmäki" asemakaavanmuutosehdotuksen 7/2018 edellyttämät maankäyttösopimukset (os. Sorakatu, Skanssinkatu)

Rakennus- ja lupalautakunta 1.10.2020:

§ 231 Vaasan hallinto-oikeuden päätös As Oy Laivanrakentajainkylän valituksesta koskien Late-Rakenteet Oy:n ympäristölupaa osoitteessa Pansiontie 67, Turku

Kaupunginhallitus 6.10.2020:

§ 418 Etäkokouksiin siirtyminen

§ 423 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.