Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja24709.10.2020 

14213-2012 (613, 627)

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 6.10.2020 § 342 ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 9.10.2020:

Kaupunkiympäristölautakunta on 6.10.2020 § 342 tehnyt päätöksen seuraavassa asiassa: ”Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Uittamon täydennys, Uittamo (os. Kannuskatu 5 ja 7-11, Kastaripuiston osa) (7/2014)”.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt palauttaa asemakaavanmuutosehdotuksen äänestyksen jälkeen äänin 7-6 uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksen perustelut olivat seuraavat:

"Kaava valmistellaan uudestaan siten, että AK-1-alueen itäpuolen rakennusalat poistetaan kaavasta ja rakentaminen rajataan Kannuskadun varteen. Näin voidaan sekä säilyttää Kastarinpuiston virkistys- ja luontoarvot että varmistaa alueen sekä palveluiden kehittyminen riittävällä täydennysrakentamisella."

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 6.10.2020 § 342.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX