Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta36120.10.20207

4200-2020 (10 03 00)

Turun hallinto-oikeuden päätös / poikkeamispäätöstä koskeva valitus, Raunistulantie 25

Tiivistelmä:

Turun hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta poikkeamispäätöksestä tehdyn valituksen, koska muutoksenhakijoilla ei ole valitusoikeutta.

Kylk § 361

Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristölakimies Nina Mattila 6.10.2020:

Kaupunkiympäristölautakunta on 16.6.2020 § 238 myöntänyt osoitteessa Raunistulantie 25 sijaitsevalle entisen Barkerin puuvillatehtaan kiinteistölle poikkeamispäätöksen asemakaavalla suojeltujen rakennusten osittaiselle purkamiselle ja muuttamiselle asuinkäyttöön. Useat henkilöt ja yhteisöt, joilla on työskentely- tai toimitilat kyseisessä kiinteistössä ovat valittaneet päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja vaatineet päätöksen kumoamista, koska heitä ei ole kuultu asiassa ja luvanhakijan perustelu liiketoiminnan edellytysten heikkenemisestä perustuu vain hakijan oletukseen.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta asiaan liittyvät asiakirjat, mutta ei lausuntoa. Turun hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta, koska valittajilla ei ole asiassa valitusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä on naapureiden lisäksi muun muassa sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Turun hallinto-oikeus on todennut, että poikkeamispäätöksellä on ratkaistu muun muassa se, että asuintiloja saadaan toteuttaa enemmän kuin kaava sallii ja kaavamääräyksestä poiketen myös rakennuksen 1. kerrokseen. Poikkeamispäätöksellä ei ole kuitenkaan ratkaistu, mihin tällä hetkellä liike- tai kulttuuritoiminnan käytössä oleviin tiloihin käyttötarkoituksen muutos mahdollisesti kohdistuu. Myönnetyt poikkeamiset huomioiden pelkästään se seikka, että muutoksenhakijoilla on työskentely- tai toimitilat rakennuksessa ei riitä valitusoikeuden syntymiseen asiassa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 24.9.2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.