Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 20.12.2022

Kokousaika ja -paikka: 18:00-22:43 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
245 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
246 § Pöytäkirjan tarkastus
247 § Uusien varavaltuutettujen nimeämiset kaupunginvaltuustoon
248 § Hallintosäännön 138 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti
249 § Liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelumallin uudistaminen
250 § Hallintosäännön muutokset 1.1.2023 alkaen
251 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valitseminen
252 § Turun kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2022-2025
253 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Kairialankatu, Kaerla (os. Kairialankatu 7, Kärsämäentie 10) (5/2018)
254 § Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit kevätkaudella 2023
255 § Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteeseen: Veneiden septitankin tyhjentämisen mahdollistaminen kaupungin ulkoilusaarissa
256 § Vastaus valtuutettu Sara Koiranen ym. aloitteeseen koskien läpiajon kieltämistä Kauppiaskadulla
257 § Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Perustetaan Turkuun nanny-palvelu
258 § Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Maahanmuuttostrategiaan ja maahanmuuttosuunnitelmaan vahvemmin suomen kielen opetus
259 § Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Talvipyöräilyverkoston laajentaminen
260 § Valtuutettu Heikki Laaksonen ym. aloite: Pidennetään luonnonjääkenttien kunnossapitoaikaa
261 § Valtuutettu Nicke Wulff ym. aloite: Peruskoulun aikana tarjottavan uimaopetuksen lisääminen
262 § Valtuutettu Seppo Muurinen ym. aloite: Kevyenliikenteenväylä Kakskertaan ja Satavaan
263 § Valtuutettu Elina Sandelin ym. aloite: Lasten ja nuorten harrastekortin laajentaminen kaupungin omiin palveluihin
264 § Valtuutettu Jarmo Laivoranta ym. aloite: Aloiteoikeus nuorisovaltuustolle
265 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kiitokset valtuutetuille ja valtuuston työskentelyyn osallistuneille viranhaltijoille ym. henkilöille

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon