Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus51005.12.202211
Kaupunginvaltuusto25112.12.20227

14191-2022 (00 00 01)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valitseminen

Tiivistelmä: -

Kh § 510

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä on 12.12.2022 Turun kaupungin hallintosääntö, johon on tehty muutoksia, jotka johtuvat erityisesti sote-uudistuksesta. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Näin ollen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät päättyvät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:n mukaan kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Kaupunginvaltuuston käsittelyssä 12.12.2022 olevassa hallintosäännössä todetaan, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Kaupunginvaltuustossa 12.12.2022 olevan hallintosäännön 16 §:n mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto on 23.8.2021 § 197 päättänyt valita sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025 sekä nimennyt varsinaisiksi jäseniksi valituista lautakunnalle varapuheenjohtajan seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

(Elina Rantanen, apulaispormestari, pj.)

Chia Abdullahpour

Muhiadin Hersi, vpj.

Tom Linkinen

Sauli Seittenranta

Teemu Kivimäki

Osku Valtonen

Maunu Toivari

Piia Alvesalo

Teija Tiusanen

Veera Granroth (kausi 2021-2023)

Markus Blomquist (kausi 2021-2023

Raija Eeva (kausi 2023-2025)

Julia Koskinen (kausi 2023-2025)

Katja Niemi

Minna Sumelius

Timo Nurmio

Sameli Valkama

Viivu Seila

Jasmin Tuominen

Minttu Ojanen

Maria Kumpuoja

Vesa Suvanto

Sami Kesäläinen

Pirjo Lampi

Erja Mäenpää

Panda Eriksson

Emmi Lehtinen

 

Varapuheenjohtaja: Muhiadin Hersi.

Kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 197 valitsema sosiaali- ja terveyslautakunta tulee toimimaan vuoden 2023 alusta lukien kaupunginvaltuuston käsittelyssä 12.12.2022 olevan hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 197 valitsema sosiaali- ja terveyslautakunta toimii tuolloin päätetyssä kokoonpanossa vuoden 2023 alusta lukien hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 251

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupunginvaltuuston 23.8.2021 § 197 valitsema sosiaali- ja terveyslautakunta toimii tuolloin päätetyssä kokoonpanossa vuoden 2023 alusta lukien hallintosäännön 16 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTehtävään valitut
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut