Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus49628.11.202211
Kaupunginvaltuusto25612.12.202212

10909-2022 (00 01 02, 08 00 00)

Vastaus valtuutettu Sara Koiranen ym. aloitteeseen koskien läpiajon kieltämistä Kauppiaskadulla

Tiivistelmä: -

Kh § 496

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava 24.11.2022:

Aloitteessa esitetään, että Kauppiaskadun pihakatuosuuden merkintä tarkistetaan ja mahdollisesti tutkitaan tämän hetken (aloite jätetty syyskuussa 2002) läpiajo-ongelmalle ratkaisua. Aloitteessa esitetään myös ohjeistusta pihakadun liikennesäännöistä.

Tilanne kauppatorin ympäristössä on edelleen keskeneräinen. Kauppiaskatu välillä Eerikinkatu–Linnankatu valmistui muuta ympäristöään aiemmin ja lopputilannetta suunniteltaessa ei vaiheittaista valmistumista oltu huomioitu.

Läpiajo Kauppiaskadulla on ollut aiemmin helppoa, koska linja-autoliikenne ei ollut vielä tuolloin palannut torin ympäristöön. Nyt Kauppiaskadun läpiajon odotetaan selvästi vähenevän, koska linja-autoliikenne on palannut lokakuun lopussa Eerikinkadulle ja liikennevalot on otettu käyttöön. Tämä tarkoittaa läpiajon hidastumista ja hankaloitumista, jolloin kiinnostus läpiajoon vähenee.

Kauppiaskadulle välille Eerikinkatu–Linnankatu suunnitellaan parhaillaan pikaisia toimenpiteitä luvattoman pysäköinnin hillitsemiseksi. Pysäköinninvalvonnan työtä helpottaa Kauppiaskadulle asennetut kamerat, joiden avulla pysäköinnin aikaa voidaan seurata paikalla seisomisen sijaan. Näiden lisäksi talven aikana selvitetään, miten voidaan keväällä rajoittaa väärin pysäköintiä pysyvämmillä toimenpiteillä.

Vielä ennen joulua on tarkoitus tiedottaa laajemmin torin ympäristön uusista liikennejärjestelyistä. Tiedotuksen yhteydessä kerromme eri alueiden luonteen, niissä sallitut liikkujat ja yleisesti toimintatavasta alueella.

Kauppiaskadulle asetetaan valtuustoaloitteessa esitetyn toiveen mukaisesti läpiajon kieltävä merkki. Merkki on tässä vaiheessa väliaikainen. Linja-autojen palaaminen alueelle ja kauppatorin ympäristön viimeistely vaikuttavat luonnollisesti liikkumistottumuksiin. Läpiajolla pyritään yleisesti nopeampaan ja ajallisesti lyhyempään reittiin ja kun kaikki suunnitellut ratkaisut ovat torin ympäristöön toteutuneet, muuttuu liikkumisympäristö rauhallisemmaksi. Kauppiaskadun tilannetta seurataan koko ajan ja mahdolliset koko alueen muutostoimenpiteet arvioidaan kokemusten pohjalta 31.5.2023 mennessä.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Valtuustoaloite läpiajon kieltämisestä Kauppiaskadulla

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 256

Oheismateriaali 1Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Valtuustoaloite läpiajon kieltämisestä Kauppiaskadulla

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX