Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus49728.11.202212
Kaupunginvaltuusto25512.12.202211

10911-2022 (00 01 02, 12 04 02)

Vastaus valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteeseen: Veneiden septitankin tyhjentämisen mahdollistaminen kaupungin ulkoilusaarissa

Tiivistelmä: -

Kh § 497

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kunnossapito, maatilaintarkastaja Timo Sirkiä 16.11.2022:

Vepsä ja Maisaari ovat keskeisellä paikkaa Airistolla ja niihin on toivottu myös valt. Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteessa veneiden septitankin tyhjennysmahdollisuutta.

Vepsään on rakennettu paineviemäri v. 2021, joka mahdollistaa septitankin tyhjennysaseman asentamisen v. 2022 valmistuneeseen laituriin. Myös Maisaaren yhteysaluslaituriin on mahdollista asentaa septitankin tyhjennysasema.

Kaupunginympäristön kunnossapito asentaa septitankin tyhjennysasemat Vepsään ja Maisaareen siten, että ne ovat käytössä jo tulevalla veneilykaudella eli vuoden 2023 keväällä.

Pähkinäisten edustalla on yli kaksikymmentä vuotta ollut kelluva septitankkiasema, joka on viimeksi uusittu kesällä. Sitä ylläpitää Pidä Saaristo Siistinä ry.

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloite Veneiden septitankin tyhjentämisen mahdollistaminen kaupungin ulkoilusaarissa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 255

Oheismateriaali 1Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloite Veneiden septitankin tyhjentämisen mahdollistaminen kaupungin ulkoilusaarissa

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedXXXXX