Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta9221.11.20223
Kaupunginhallitus51105.12.202212
Kaupunginvaltuusto24712.12.20223

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uusien varavaltuutettujen nimeämiset kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 92

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 16.11.2022:

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 228 päättänyt myöntää Noora Koivistolle tämän pyytämän eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä ja että vaalilain 93 § nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Koivisto on kuulunut Liike Nyt r.p.:n ryhmään.

Lisäksi Turun kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 229 päättänyt myöntää Jethro Rostedtille tämän pyytämän eron kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Liike Nyt r.p.:n seuraava varavaltuutettu Jarkko Wallinkoski.

Turun keskusvaalilautakuntaa on vaalilain 93 §:n nojalla pyydetty määräämään Liike Nyt r.p.:n ehdokkaista kaksi uutta varavaltuutettua, sillä Liike Nyt r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Liike Nyt r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuiksi nousevat sijaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt eli Marko Hirvonen ja Mika Tunturi.

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää määrätä Liike Nyt r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuiksi sijaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt eli Marko Hirvosen ja Mika Tunturin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.

Kh § 511

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Liike Nyt r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuiksi sijaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt eli Marko Hirvosen ja Mika Tunturin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 247

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Liike Nyt r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuiksi sijaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt eli Marko Hirvosen ja Mika Tunturin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, päätöksenteon tuki
tiedLiike Nyt valtuustoryhmä