Kaupunginvaltuusto 03.09.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
158 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
159 § Pöytäkirjan tarkastus
160 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)
161 § Uuden varajäsenen valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan (Kj)
162 § Jelena Sjöholmin ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä (Kj)
163 § Shevin Mamandin ero joukkoliikennelautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kj)
164 § Kimmo Sjöholmin ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä (Kj)
165 § Kimmo Sjöholmin ero rakennuslautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kj)
166 § Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan varapuheenjohtajan valitseminen (Kj)
167 § Asukkaiden hyvinvointiohjelman raportointi vuodelta 2011 (Pj)
168 § Asunto- ja maankäyttöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
169 § Ilmasto- ja ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2011 (Yj)
170 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Satava-Kakskerta osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta (Yj)
171 § Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Hans Huttusen valituksen johdosta käräjäoikeuden lautamiehen valintaa koskevassa asiassa (Kj)
172 § Peruspalvelulautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2012 (Kj)
173 § Nuorisotoimen talousarvioon v. 2012 tehtävä muutos (Kj)
174 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Kohmon) 14 kaupunginosan kortteleille 5 ja 6, Hämeen valtatien osalle, Hämeentienpuistolle ja Jaaninlaakson virkistysalueen osalle (os. Hämeen valtatie) "Säkömäki" (24/2009) (Yj)
175 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Pitkämäen) 74 kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, katualueille Naantalin pikatie (osa) ja Postikatu sekä nimettömille liikennealueille (osa) (os. Postikatu 2) "Pitkämäen portti" (10/2011) (Yj)
176 § Eräiden aloitteiden merkitseminen käsitellyiksi (Kj)
177 § Petteri Orpon ero kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja uuden kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan valitseminen
178 § Valtuutettu Piia Elon ym. aloite tuntiveloitteiseen päivähoitomaksuun siirtymisestä (Otj)
179 § Valtuutettu Vuokko Puljujärvi-Seilan ym. aloite resurssien osoittamisesta perhetyölle (Pj)
180 § Valtuutettu Mirka Muukkosen ym. aloite palveluntuottajien verojärjestelyjen vaikutuksista paikallistalouteen (Kj)
181 § Valtuutettu Elina Rantasen ym. aloite lapsiperheiden kodinhoitajatoiminnan selvittämisestä (Pj)
182 § Valtuutettu Alpo Lähteenmäen ym. aloite toimenpiteistä maahanmuuttajien kotoutumisen ja sopeutumisen edistämisestä suomalaiseen yhteiskuntaan (Pj)
183 § Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan ym. aloite vanhusneuvolan perustamisesta Turkuun (Pj)
184 § Valtuutettu Olavi Mäenpään ym. aloite lastenvaunujen ja -rattaiden hankinnasta, korjauksesta ja välittämisestä (Pj)
185 § Valtuutettu Mia Ilolan ym. aloite palvelutalojen työntekijöiden mahdollisuudesta aamiaislipukkeen ostamiseen (Pj)
186 § Valtuutettu Alpo Lähteenmäen ym. aloite Turun lähiöiden asukasrakenteen kehityksestä ja haasteista (Yj)
187 § Valtuutettu Henry Toivarin ym. aloite pikavippien mainostamisen rajoittamisesta tai kieltämisestä (Yj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon