Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus40227.08.20128
Kaupunginvaltuusto17003.09.201213

9191-2001 (611, 065, 641, 021)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Satava-Kakskerta osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta (Yj)

Tiivistelmä: -

Kh § 402

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto 20.8.2012:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2009 § 247 Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksen. Kaksitoista tahoa valitti hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 30.12.2010 kaupunginvaltuuston tekemän osayleiskaavan hyväksymispäätöksen.

Turun kaupunginhallitus valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 15.8.2012 hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Kaupunginvaltuusto on 21.1.2008 § 8 määrännyt Satava-Kakskerran alueille MRL 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen ranta-alueita koskevan toimenpiderajoituksen vireillä olleen osayleiskaavoituksen vuoksi 8.2.2011 asti. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat olleet voimassa tämän jälkeen ilman erillistä päätöstä, sillä maankäyttö- ja rakennuslain 38.3 §:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa alueella, jolle on hyväksytty yleiskaava tai yleiskaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Satava-Kakskerran osayleiskaava on korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisella päätöksellä kumottu, joten rakennuskielto ja ranta-alueita koskenut toimenpiderajoitus ovat rauenneet. Erillinen päätös näiden kumoamisesta ei näin ollen ole tarpeen.

OheismateriaaliKorkeimman hallinto-oikeuden päätös 15.8.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 170

OheismateriaaliKorkeimman hallinto-oikeuden päätös 15.8.2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto