Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta23922.05.20128
Kaupunginhallitus40427.08.201210
Kaupunginvaltuusto17503.09.201218

12828-2011 (613, 627)

Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Pitkämäen) 74 kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, katualueille Naantalin pikatie (osa) ja Postikatu sekä nimettömille liikennealueille (osa) (os. Postikatu 2) "Pitkämäen portti" (10/2011) (Yj)

Tiivistelmä:

Naantalin pikatien varrella, Postikeskuksen vieressä olevaa liikerakennusten korttelialuetta laajennetaan. Asemakaavanmuutos mahdollistaa yhden tai useamman 11-kerroksisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen. Rakennusoikeutta on osoitettu 9000 k-m2, minkä lisäksi alueelle saa sijoittaa polttonesteiden itsepalveluautomaatin katoksineen. Pysäköinti on järjestettävissä piha-alueella, maanalaisena ja/tai rinteenpuoleisessa 2-kerroksisessa pysäköintilaitoksessa. Uusia työpaikkoja tulee arviolta noin 300.

Ympkaalk § 239

Asemakaavatoimisto/Laurent Druey 14.5.2012:

Asemakaavatoimisto lähettää oheisena otsikossa mainitulle alueelle 27.2.2012 laatimansa ja 14.5.2012 lausuntojen johdosta muutetun asemakaavamuutosehdotuksen. Asemakaavan laadinta perustuu tontin 84-1 omistajan asemakaavamuutosanomukseen. Anomuksen taustalla on Delta Marin Oy:n tavoite keskittää toimintansa Turkuun. Työpaikkoja tähän toimipisteeseen tulee sijoittumaan arviolta noin 300. Asemakaavamuutos on laadittu yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Haroma Partners Oy:n kanssa.

8-9 -kerroksinen rakennus on tarkoitus sijoittaa siten, että se muodostaa Naantalin pikatien sisääntuloväylällä porttiaiheen.

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 2,86 ha.

Lausunnoille lähetetyssä ja nähtävillä olleessa asemakaavamuutosehdotuksessa aluevaraukset ovat seuraavat:

- Liike- ja toimitilarakennusten korttelialue (K-1), pinta-ala 0,8309 ha, sallittu kerrosala 9000 k-m² ja sallittu kerrosluku XI.

- Katualueita 2,0279 ha, ja maanalaisia tiloja 0,4102 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 18.1.2012. Sen johdosta ei ole esitetty mielipiteitä.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Liikennevirastolta, Kiinteistöliikelaitokselta, Vesiliikelaitokselta, Turku Energia Oy:ltä, rakennusvalvontatoimistolta ja ympäristönsuojelutoimistolta 30.3.2012 mennessä. Ympäristönsuojelutoimiston lausunnon johdosta on lisätty alueeseen polttoaineen jakeluaseman rakennusala. Muut lausunnot ks. selostus sivut 9 ja 10.

Asemakaavanmuutos on ollut nähtävillä 2.4.-2.5.2012. Muistutuksia ei esitetty.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 27.2.2012 päivätty ja 14.5.2012 lausuntojen johdosta muutettu Pitkämäen kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, Naantalin pikatielle (osa), Postikadulle ja nimettömälle liikennealueelle (osa) laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: PITKÄMÄKI 84.-2.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n ja 82 §:n perusteella periä asemakaavanmuutoksen hakijalta St1 Oy:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä sekä tonttijaon laatimisesta aiheutuneina kustannuksina:

- asemakaavakarttojen laatimiskuluja   4 920 euroa

- kuulutuskuluja                                       500 euroa

- tonttijaon laatimiskuluja                         530 euroa

Yhteensä                                             5 950 euroa

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 404

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto:

Pitkämäen portin asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 2.4. ja 2.5.2012 välisen ajan. Ehdotuksesta ei jätetty nähtävilläolon aikana muistutuksia.

Asemakaavanmuutos edellyttää maankäyttösopimuksen laatimista kiinteistön omistajan kanssa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt maankäyttösopimuksen kokouksessaan 22.8.2012, minkä jälkeen maankäyttösopimus voidaan allekirjoittaa.

Liite 1Selostus ”Pitkämäen portti”

Liite 2Kartta ”Pitkämäen portti

Liite 3Tilastolomake ”Pitkämäen portti”

Liitteet arkistoidaan kaupunginvaltuuston päätöksen yhteyteen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että 27.2.2012 päivätty ja 14.5.2012 lausuntojen johdosta muutettu Pitkämäen kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, Naantalin pikatielle (osa), Postikadulle ja nimettömälle liikennealueelle (osa) laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: (Pitkämäki) 74-84-2.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 175

Liite 1Selostus "Pitkämäen portti"

Liite 2Kartta "Pitkämäen portti"

Liite 3Tilastolomake "Pitkämäen portti"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että 27.2.2012 päivätty ja 14.5.2012 lausuntojen johdosta muutettu Pitkämäen kaupunginosan korttelin 84 tontille 1, Naantalin pikatielle (osa), Postikadulle ja nimettömälle liikennealueelle (osa) laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: (Pitkämäki) 74-84-2.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoSt1 Oy
tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedRakennuslautakunta
tpvVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta


Liitteet:

Ympkaalk § 239
Liite 1:Selostus (Pitkämäki) 74-84.-1 "Pitkämäen portti"
Liite 2:Tilastolomake (Pitkämäki) 74-84.-1 "Pitkämäen portti"
Liite 3:Kartta (Pitkämäki) 74-84.-1 "Pitkämäen portti"

Kh § 404
Liite 1:Selostus "Pitkämäen portti"
Liite 2:Kartta "Pitkämäen portti"
Liite 3:Tilastolomake "Pitkämäen portti"

Kv § 175
Liite 1:Selostus "Pitkämäen portti"
Liite 2:Kartta "Pitkämäen portti"
Liite 3:Tilastolomake "Pitkämäen portti"