Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Nuorisolautakunta7714.06.20127
Kaupunginhallitus40527.08.201211
Kaupunginvaltuusto17303.09.201216

3055-2011 (041)

Nuorisotoimen talousarvioon v. 2012 tehtävä muutos (Kj)

Tiivistelmä: -

Nlk § 77

Osastopäällikkö Eeva Roiha:

 

Nuorisoasiainkeskuksen Kafé Vimman ja Taidekasvatuksen toiminta ovat vakiintunutta toimintaa. Toimintojen menot ja tulot ovat epähuomiossa jääneet pois nuorisotoimen talousarviosta. Molemmissa toiminnoista tulot kattavat menot.

 

Talousarvioon tulee laittaa Kafé Vimman toimintakuluihin tilille 25305 aineisiin ja tarvikkeisiin 13.900 € ja myyntituottoihin myös 13.900 €.

 

Taidekasvatuksen tillille 25304 henkilöstökuluihin 110.000 €, palveluiden ostoihin 4000 €, aineisiin ja tarvikkeisiin 3000 ja muihin kuluihin 3000 €. Maksutuottoihin tulee laittaa 120.000€. Kysymyksessä on vakiintunut toiminta ja mitään erityistä huomioitavaa ei ole. Tulot kattavat menot.

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kafé Vimman tilille 25305 toimintakuluihin 13.900 € ja myyntituottoihin 13.900 € sekä Taidekasvatuksen tilille 25304 toimintakuluihin 120.000 € sekä maksutuottoihin 120.000 €.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 405

Vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 23.8.2012:

Talouden vastuualue on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa katettuun määrärahan korotukseen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että nuorisolautakunnan toimintatuottoihin lisätään 133.900 euroa sekä

että nuorisolautakunnan toimintakuluihin lisätään 133.900 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 173

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että nuorisolautakunnan toimintatuottoihin lisätään 133.900 euroa sekä

että nuorisolautakunnan toimintakuluihin lisätään 133.900 euroa.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKeskushallinto, talousasiat
tpvNuorisolautakunta