Kaupunginvaltuusto 04.06.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
91 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 § Pöytäkirjan tarkastus
93 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)
94 § Laura Lindebergin ero liikuntalautakunnan jäsenyydestä (Kj)
95 § Tarkastuslautakunnan raportti: Vanhusten palvelujen arviointi (Kj)
96 § Impivaaran uimahallin peruskorjaus- ja laajennus, kustannusarvion muutos (Kj)
97 § Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen, Turun Talotoimiliikelaitoksen ja Turun Viherliikelaitoksen johtosääntöjen kumoaminen (Kj)
98 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Papinsaari) 58 kaupunginosa korttelit 1 (osa), 2 ja 3 sekä Uiskovalkama, Uiskoranta osa ja Pitkäsalminiminen vesialueen osa (os. Papinsalmenkatu 8, 14, 16 ja 18) "Papinvalkama" (10/2010) (Yj)
99 § Yhteenveto Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien raportoinnista vuodelta 2011 (Kj)
100 § Talousohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
101 § Tilaohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
102 § Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)
103 § Valtuutettu Alpo Lähteenmäen ym. aloite toimenpiteistä Hakakadun liikennejärjestelyjen parantamiseksi
104 § Valtuutettu Pauli Kossilan aloite terveyden edistämisen yksikön asiantuntemuksen lisäämiseksi
105 § Valtuutettu Niko Aaltosen ym. aloite yleisö- WC -tilojen järjestämiseksi Kupittaan puistoon
106 § Valtuutettu Roda Hassanin ym. aloite maahanmuuttajanuorten toisen asteen tutkintojen suorittamisesta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon