Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15202.04.20129
Kaupunginvaltuusto10004.06.201210

6681-2009 (041)

Talousohjelman raportointi vuodelta 2011 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaikkien Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmien toteutus vuodelta 2011 raportoidaan erikseen tilinpäätösaikataulussa. Talousohjelma on vuosille 2010 - 2012 ja se laadittiin vaikeassa taloudellisessa suhdanteessa. Monet talousohjelmaan kirjatuista tavoitteista toteutuivat jo vuoden 2010 aikana. Ohjelman toteutus on seurantatietojen perusteella onnistunut varsin hyvin. Talousohjelma on rakenteeltaan sektoreiden toimenpiteet erittelevä ja useimpien tavoitteiden osalta konkreettinen, mikä on ilmeisesti edesauttanut ohjelman seurantaa ja toimeenpanoa.

Kh § 152

Strategiajohtaja Antti Kirkkola 28.3.2012:

Talousohjelma on laadittu vuosille 2010–2012, ja on täten vuoden muita Turku-sopimuksen toimeenpano-ohjelmia lyhyempi. Se laadittiin (2009) vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, ja poikkeaa muista ohjelmista siten, että se on luonteeltaan enemmän kustannustehokkuuteen tähtäävä toimenpide- kuin strateginen ohjelma.

Kaupunginvaltuusto käsitteli talousohjelmaa ensimmäisen kerran 16.6.2008. Tällöin päätettiin, että lautakunnat konkretisoivat kaupunginhallitukselle talousohjelman vaikutukset talouteen, henkilöstön ja toimitilojen käyttöön osana vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2010–2011 taloussuunnitelman valmistelua. Ohjelma sisältää sektoreittain laajempia kokonaisuuksia ja suuri paino on sektorit ylittävillä tukipalveluilla sekä asuntoliiketoiminnalla. Hallintokunnat ovat talousarvioesityksissään ottaneet huomioon taloussuunnitelman keskeiset kehittämiskohteet talouden tasapainottamiseksi sekä sisällöllisesti että rahallisesti.

Ohjelma raportoitiin ensimmäisen kerran kesällä 2011 (Kh 6.6.2011, Kv 13.6.2011), ja se esitettiin sulautettavaksi näkökulmana muihin ohjelmiin seuraavalla valtuustokaudella (Kv 19.12.2011). Vuoden 2010 raportista poiketen tämänkertainen raportti keskittyy toimenpiteiden raportointiin eikä sisällä henkilöstö- eikä tilatavoitteiden tarkastelua, jotka raportoidaan erikseen henkilöstöohjelman ja tilaohjelman seurannassa 2011. Talousohjelman raportoinnista on vastannut strategiajohtaja.

Monet talousohjelmaan kirjatuista tavoitteista toteutuivat jo vuoden 2010 aikana. Koska talousohjelma oli rakenteeltaan sektoreiden toimenpiteet erittelevä ja useimpien tavoitteiden osalta konkreettinen, on ohjelman toteutus onnistunut myös vuonna 2011 myös poikkisektoriaalisesti varsin hyvin.

Vuonna 2011 merkittäviä toteutumia suhteessa tavoitteisiin olivat:

Talousohjelman onnistumista voidaan osittain arvioida myös kaupungin talouden tasapainon näkökulmasta, koska huoli tasapainosta oli keskeisin syy talousohjelmaan laatimiseen vuonna 2009. Talousohjelman voimassaoloaikana tähän mennessä (2009–2011) kaupungin tilinpäätöksen tuloslaskelma on ollut joka vuosi positiivinen.

Oheismateriaali 1Talousohjelman vuosiraportti 2011

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää lähettää Turku-sopimusta toteuttavan talousohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 100

Oheismateriaali 1Talousohjelman vuosiraportti 2011

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Turku-sopimusta toteuttavan talousohjelman raportin vuodelta 2011 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.