Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta 2009-20127323.05.20127
Kaupunginhallitus28828.05.20121
Kaupunginvaltuusto9504.06.20125

1545-2012 (045, 440)

Tarkastuslautakunnan raportti: Vanhusten palvelujen arviointi (Kj)

Tiivistelmä: -

Tlk2009- § 73

Tarkastuslautakunnan vuoden 2011 / 2012 työsuunnitelman yhtenä aiheena on ollut Turun kaupungin vanhusten palvelujen arviointi.

 

Arvioinnin tavoitteena on ollut kartoittaa Turun kaupungin vanhuksille suunnattujen palveluiden nykytilaa ja huomioida palveluiden erilaisia kehittämistarpeita. Tarkastuslautakunta on revisiotoimiston avustuksella perehtynyt syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana vanhusten palveluita käsitteleviin kaupungin asiakirjoihin ja muihin keskeisiin materiaaleihin sekä haastatellut Turun kaupungin luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Näiden selvitysten ja haastattelujen pohjalta on laadittu raportti vanhusten palvelujen arvioinnista. Raportti ei ole tarkastellun asian osalta lopputulos, vaan raportissa esitettyjen asioiden osalta vuoropuhelua tulee jatkaa myös raportoinnin jälkeen.

 

Oheismateriaali 1               Raporttiluonnos 18.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi

EI JULKISUUTEEN, JulkL 6 §

(Jaetaan paperisena, erillisenä niteenä tarkastuslautakunnalle)

Raportti tulee julkiseksi, kun asia jota raportti koskee, on tarkastuslautakunnassa käsitelty loppuun ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä raportin.

Tarkastuslautakunta päättää lähettää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle ja peruspalvelulautakunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

PäätösTarkastuslautakunta päätti hyväksyä raportin muutoksin.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle ja peruspalvelulautakunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Liite 1Hyväksytty raportti 23.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi

Kh § 288

Oheismateriaali 1Hyväksytty raportti 23.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi (jaettu Kh:n jäsenille sähköpostitse) EI JULKISUUTEEN , JulkL 6 §

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

merkitä raportin vanhusten palvelujen arvioinnista tiedokseen ja

lähettää raportin kaupunginhallitukselle ja peruspalvelulautakunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

Kv § 95

Liite 1Hyväksytty raportti 23.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi (jaetaan Kv:n jäsenille ja muille kokoukseen osallistuville paperisena)

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

merkitä raportin vanhusten palvelujen arvioinnista tiedokseen ja

lähettää raportin kaupunginhallitukselle ja peruspalvelulautakunnalle tarvittavia toimenpiteitä varten.

 

PäätösAsia pantiin pöydälle Mäenpään Rosenlöfin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Tlk2009- § 73
Liite 1:Hyväksytty raportti 23.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi

Kv § 95
Liite 1:Hyväksytty raportti 23.5.2012: Vanhusten palvelujen arviointi