Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28528.05.20123
Kaupunginvaltuusto9604.06.20126

9045-2009 (654)

Impivaaran uimahallin peruskorjaus- ja laajennus, kustannusarvion muutos (Kj)

Tiivistelmä:

Impivaaran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarviota esitetään korotettavaksi 700.000 eurolla 23.860.000 euroon. Lisärahoitus katetaan muiden hankkeiden kustannusarvioiden alituksella.

Kh § 285

Turun Tilaliikelaitos, rakennuttajainsinööri Esko Eisanen 20.4.2012

Impivaaran uimahallin peruskorjaus ja laajennus on vastaanotettu 16.1.2012 ja halli avattu yleisölle 14.2.2012.

Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 21 260 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta 2011 keväällä 1 900 000 euroa. Tuolloin arvioitiin, että esim. rakennusurakan lisätyöt olisivat n. 900 000 euroa. Hankkeen loppuvaiheessa tuli vielä paljon pienehköjä lisä- ja muutostöitä, joten lopulliset lisäkustannukset olivat n. 1 200 000 euroa. Myös muissa urakoissa tuli loppuvaiheessa lukuisia lisä- ja muutostöitä yli ennakoidun.

Myös rakennusajan pidennyksestä arvioidut kulut sivu-urakoissa ylittivät keväällä 2011 arvioidun tason (100 000) tuplaten.

Nyt käytännön aikana on ilmennyt myös puutteita ja epäkohtia, jotka täytyy korjata. Näitä ovat mm. höyrysaunojen suojaukset, näköesteet pukuhuonetiloihin, saunan lauteiden lisäportaat, kylmävesialtaan vesipinnan tason korjaus. Myös hyppyaltaan "vedenpehmennys" on tullut lisäyksenä alkuperäisiin suunnitelmiin.

Kaikista edellä mainituista johtuen lisärahoituksen tarve hankkeelle on vielä n. 700 000 euroa.

Tilaliikelaitoksen liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:

EhdotusTilaliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Impivaaran uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen kustannusarvion nostoa 700 000 (alv 0 %) eurolla.

Lisärahoitus katetaan muiden hankkeiden kustannusarvioiden alituksilla.

PäätösTilaliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Impivaaran uimahallin peruskorjauksen kustannusarvion nostoa 700.00 (alv 0 %) eurolla.

Samalla johtokunta päätti, että lisärahoitus katetaan muiden hankkeiden kustannusarvioiden alituksella.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 10.5.2012:

Tilaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 25.4.2012 § 80 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Impivaaran uimahallin peruskorjauksen kustannusarvion nostoa 700.000 eurolla. Samalla johtokunta päätti, että lisärahoitus katetaan muiden hankkeiden kustannusarvioiden alituksella.

Hankkeen kustannusarvioksi on vuoden 2011 talousarviossa vahvistettu 21.260.000 euroa ja vuoden 2012 talousarviossa 23.160.000 euroa. Kaupunginvaltuusto on 29.8.2011 § 156 myöntänyt hankkeelle lisärahoitusta 1.900.000 euroa.

Talouden vastuualue katsoo, että Impivaaran uimahallin peruskorjaushanke ei ole edennyt aivan toivotulla tavalla. Hankkeesta on tullut yksi kaupungin suurimmista ja kalleimmista saneeraushankkeista. Hanke on jo toisen kerran ylittämässä talousarvionsa. Nämä ylitykset ovat poissa muiden hankkeiden tämän vuoden rahoituksesta, koska tilaliikelaitoksen tulee pitää kokonaisinvestointimäärärahansa talousarviossa hyväksytyissä puitteissa. Jatkossa tilaliikelaitoksen tulee nostaa ennakkosuunnittelun tasoa ja arvioida etukäteen tarkemmin hankkeiden toteuttamiskustannukset.

Kaupunginhallitus esittänee Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 10.5.2012:

Tilaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 25.4.2012 § 80 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Impivaaran uimahallin peruskorjauksen kustannusarvion nostoa 700.000 eurolla. Samalla johtokunta päätti, että lisärahoitus katetaan muiden hankkeiden kustannusarvioiden alituksella.

Hankkeen kustannusarvioksi on vuoden 2011 talousarviossa vahvistettu 21.260.000 euroa ja vuoden 2012 talousarviossa 23.160.000 euroa. Kaupunginvaltuusto on 29.8.2011 § 156 myöntänyt hankkeelle lisärahoitusta 1.900.000 euroa.

Talouden vastuualue katsoo, että Impivaaran uimahallin peruskorjaushanke ei ole edennyt aivan toivotulla tavalla. Hankkeesta on tullut yksi kaupungin suurimmista ja kalleimmista saneeraushankkeista. Hanke on jo toisen kerran ylittämässä talousarvionsa. Nämä ylitykset ovat poissa muiden hankkeiden tämän vuoden rahoituksesta, koska tilaliikelaitoksen tulee pitää kokonaisinvestointimäärärahansa talousarviossa hyväksytyissä puitteissa. Jatkossa tilaliikelaitoksen tulee nostaa ennakkosuunnittelun tasoa ja arvioida etukäteen tarkemmin hankkeiden toteuttamiskustannukset.

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle tilaliikelaitoksen johtokunnan investointiohjelman kohteen, Impivaaran uimahalli peruskorjaus + laajennus, sidotun kustannusarvion korottamista 700.000 euroa 23.860.000 euroon.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että tilaliikelaitoksen johtokunnan investointiohjelman kohteen ”Impivaaran uimahallin peruskorjaus + laajennus” sidottua kustannusarvio korotetaan 23.860.000 euroon (korotus 700.000 euroa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 96

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että tilaliikelaitoksen johtokunnan investointiohjelman kohteen ”Impivaaran uimahallin peruskorjaus + laajennus” sidottua kustannusarvio korotetaan 23.860.000 euroon (korotus 700.000 euroa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.