Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus28628.05.20124
Kaupunginvaltuusto9704.06.20127

6248-2012 (010)

Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen, Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen, Turun Talotoimiliikelaitoksen ja Turun Viherliikelaitoksen johtosääntöjen kumoaminen (Kj)

Tiivistelmä:

Jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoiminta on kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.12.2010 § 236 myyty Oy Turku Energia Ab:lle. Kunnallistekniikka-, Viher-, Kiinteistöpalvelu- ja Talotoimiliikelaitos on kaupunginvaltuuston päätöksillä 26.9.2011 § 177 ja 14.11.2011 § 200 päätetty yhtiöittää. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättäisi em. liikelaitosten johtosääntöjen kumoamisesta.

Kh § 286

Teknisten palveluiden johtaja Esko Pohjanen ja liikelaitosjohtaja Markku Monnonen 22.5.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2010 § 236 mm.,

että Jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoiminta ja jätteenpolttolaitoksen tontti (kiinteistötunnus 853-92-41-3) myydään Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:lle liitteiden 2 ja 3 mukaisilla ehdoilla siten, että liiketoiminta ja tontin omistus siirtyvät 1.1.2011,

että jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2010 ja

että Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen johtokunnan tehtäviä hoitaa 1.1.2011 alkaen kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen johtosäännön 26.10.2009 § 235. Johtosääntöä ei liiketoiminnan myynnin yhteydessä kumottu, koska johtokunnan tehtäviä hoitavan kaupunginhallituksen tuli esim. hyväksyä liikelaitoksen vuoden 2010 tilinpäätös. Tiedossa ei enää ole sellaisia asioita, jotka edellyttäisivät johtosäännön voimassaoloa, joten se voidaan tarpeettomana kumota.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2011 § 177 perustaa Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n, joka muodostui fuusioiduista Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitoksista. Edelleen valtuusto päätti 14.11.2011 § 200 perustaa Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n ja 11.11.2011 § 201 Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.12.2011 § 241,

että kunnallistekniikkaliikelaitoksen, viherliikelaitoksen, kiinteistöpalveluliikelaitoksen ja talotoimiliikelaitoksen johtokuntien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2011 ja

että kunnallistekniikkaliikelaitoksen, viherliikelaitoksen, kiinteistöpalveluliikelaitoksen ja talotoimiliikelaitoksen johtokuntien tehtäviä hoitaa 1.1.2012 alkaen kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2011 §:t 127-130 em. liikelaitosten johtokuntien ominaisuudessa hyväksyä niiden vuoden 2011 tilinpäätökset. Tiedossa ei enää ole sellaisia asioita, jotka edellyttäisivät ko. liikelaitosten johtosääntöjen voimassaoloa, joten ne on syytä kumota.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 231 hyväksymä Turun Viherliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 232 hyväksymä Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 233 hyväksymä Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 234 hyväksymä Turun Talotoimiliikelaitoksen johtosääntö kumotaan ja

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 235 hyväksymä Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen johtosääntö kumotaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 97

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 231 hyväksymä Turun Viherliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 232 hyväksymä Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 233 hyväksymä Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtosääntö kumotaan,

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 234 hyväksymä Turun Talotoimiliikelaitoksen johtosääntö kumotaan ja

että kaupunginvaltuuston 26.10.2009 § 235 hyväksymä Turun Jätteenpolttoliikelaitoksen johtosääntö kumotaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.