Kaupunginvaltuusto 21.05.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
75 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
76 § Pöytäkirjan tarkastus
77 § Teemu Oksasen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä (Kj)
78 § Teemu Oksasen ero nuorisolautakunnan jäsenyydestä (Kj)
79 § Teemu Oksasen ero vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä (Kj)
80 § Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste (Kj)
81 § Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kj)
82 § Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 hyväksyminen (Kj)
83 § Fortuna-korttelin kehittäminen (Kj)
84 § Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -aiesopimuksen 2012 - 2015 hyväksyminen (Kj)
85 § Helsingin käräjäoikeuden tuomio 18.4.2012 (Kj)
86 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittäminen (Yj)
87 § Valtuutettu Mika Maaskolan ym. aloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta
88 § Valtuutettu Johannes Yrttiahon ym. aloite kudontaharrastuksen jatkon turvaamiseksi
89 § Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan aloite Raunistulan puistikon leikkipaikan kuntoon saattamiseksi
90 § Valtuutettu Ulla-Maija Vierimaan aloite toimenpiteistä kunnallisen perhepäivähoitotilanteen parantamiseksi

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon