Kaupunginvaltuusto 27.02.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
23 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 § Pöytäkirjan tarkastus
25 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)
26 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)
27 § Tarkastuslautakunnan raportti: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi
28 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös "Kärsämäen kartanon" asemakaavanmuutoksen hyväksymistä koskevasta valituksesta (Yj)
29 § Asemakaavanmuutosehdotus ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (VIII) 8 kaupunginosa Mathilda Wreden puisto (osa), (IX) 9 kaupunginosa kortteli 12, Tallimäenpuisto (osa), Hansakatu, Malminkatu (osa) "Hansakatu" (Yj)
30 § Turun kaupungin konesalin, johtokeskusluolan, sähkö-, jäähdytys- ja sammutusjärjestelmien kustannusarvio (Kj)
31 § Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilajärjestelyt (Kj)
32 § Omistajapolitiikan päivitys (Kj)
33 § Kaupunginhallituksen ilmoitus kunnan jäsenten tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kj)
34 § Informaatio kuntauudistuksesta
35 § Valt. Pentti Kososen ym. aloite katetun katsomon rakentamiseksi Kupittaan pesäpallostadionille
36 § Valt. Jarmo Laivorannan ym. aloite Turku Science Parkin toiminnan kustannusten ja tulosten selvittämisestä
37 § Valt. Pentti Kososen aloite ym. hyppyrimäen rakentamiseksi Turkuun
38 § Valt. Johannes Yrttiahon ym. aloite kunnan velvollisuudesta jälkitarkastusten järjestämiseen
39 § Valt. Johannes Yrttiahon ym. aloite kunnan toimielimissä jätettyjen aloitteiden yhtenäisestä käsittelystä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon