Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9520.02.20121
Kaupunginvaltuusto2527.02.20123

13637-2011 (014)

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 95

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta 12.1.2012:

Saatuaan valtuuston puheenjohtajan kirjeen, jonka mukaan Svenska Folkpartiet i Finland r.p:n varavaltuutettujen määrää tulisi täydentää, keskusvaalilautakunta ilmoittaa kunnioittaen, että lokakuun 26 päivänä 2008 toimitettujen kunnallisvaalien tulosteen perusteella nykyisten varavaltuutettujen jälkeen eniten ääniä ovat saaneet voimistelunopettaja Henrik Johansén ja yrittäjä, filosofian maisteri Kjell Wennström, jotka ovat saaneet vaalissa keskenään saman äänimäärän. Keskusvaalilautakunta on toimittanut tämänpäiväisessä kokouksessaan Johansénin ja Wennströmin välillä arvonnan, jonka tuloksen perusteella keskusvaalilautakunta on vahvistanut, että kaupungin vaalikelpoinen asukas, voimistelunopettaja Henrik Johansén on valittu Svenska Folkpartiet i Finland r.p:n varavaltuutetuksi tästä alkaen vuoden 2012 loppuun. Johansén on varavaltuutettu kaikkien saman puolueen listalta aikaisemmin varavaltuutetuiksi vahvistettujen jälkeen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Henrik Johansén on valittu Svenska Folkpartiet i Finland r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 25

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Henrik Johansén on valittu Svenska Folkpartiet i Finland r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoJohansén Henrik
tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
tiedRuotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä