Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus9620.02.20122
Kaupunginvaltuusto2627.02.20124

13912-2011 (014)

Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 96

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta 12.1.2012:

Saatuaan valtuuston puheenjohtajan kirjeen, jonka mukaan Suomen Keskusta r.p:n varavaltuutettujen määrää tulisi täydentää, keskusvaalilautakunta ilmoittaa kunnioittaen, että se on lokakuun 26 päivänä 2008 toimitettujen kunnallisvaalien tulosteen perusteella vahvistanut, että kaupungin vaalikelpoinen asukas, insinööri, opiskelija Matti Raho on valittu Suomen Keskusta r.p:n varavaltuutetuksi tästä alkaen vuoden 2012 loppuun. Raho on varavaltuutettu kaikkien saman puolueen listalta aikaisemmin varavaltuutetuiksi vahvistettujen jälkeen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Matti Raho on valittu Suomen Keskusta r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 26

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedokseen keskusvaalilautakunnan ilmoituksen, että Matti Raho on valittu Suomen Keskusta r.p:n varavaltuutetuksi vuoden 2012 loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoRaho Matti
tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
tiedKeskustan Turun valtuustoryhmä