Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tarkastuslautakunta 2009-20121209.02.20124
Kaupunginhallitus9720.02.20123
Kaupunginvaltuusto2727.02.20125

859-2012 (045)

Tarkastuslautakunnan raportti: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi

Tiivistelmä: -

Tlk2009- § 12

Tarkastuslautakunnan vuoden 2011 / 2012 työsuunnitelman yhtenä aiheena on ollut suurten kaupunkien yhteisarviointina toteutettava talousarvion tavoitteiden ja talousarvioprosessin arviointi.

 

Arvioinnilla selvitettiin suurten kaupunkien valtuustotavoitteiden sisältöä, asettamisprosessia, strategianmukaisuutta ja merkittävyyttä sekä sitä, ohjaavatko tavoitteet kaupungin toimintaa. Arviointiin liittyen suurten kaupunkien tarkastustoimet tekivät yhteisen kyselyn kaupunkien keskeisille viranhaltijoille vuoden 2011 syksyllä. Kyselyssä olivat mukana kuusikkokunnat ja Lahti.

 

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 26.1.2012 käsiteltiin arvioinnin sisältöä ja aikataulua. Tavoitteena oli, että arvioinnista laadittava raportti esitetään hyväksyttäväksi lautakunnan kokouksessa 9.2.2012.

 

Tarkastuslautakunnan raportissa huomioidaan lautakunnan aiemmat havainnot, nyt tehdyn kyselyn tulokset sekä esillä olleet kaupungin näkemykset toiminnan uudistamisen sisällöistä ja tarpeista.

 

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on ollut arviointitoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Nyt arvioinnin tuloksena syntynyttä raporttia onkin luonteeltaan pidettävä kaupungin toiminnan kehittämisen apuvälineenä. Raportti ei ole tarkastellun asian osalta lopputuotos. Raportti toimii jatkossa keskusteluasiakirjana kehitettäessä talousarvion laadinnan vaiheita ja niiden sisältöä. Kehittämistyö sinällään on kaupungin toimivan johdon vastuulla.

 

Oheismateriaali 1               Raporttiluonnos: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi

(Jaetaan paperisena, erillisenä niteenä tarkastuslautakunnalle kokouksessa)

EI JULKISUUTEEN, JulkL 6 §

 

Raportti tulee julkiseksi, kun asia, jota raportti koskee on tarkastuslautakunnassa käsitelty loppuun ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä raportin.

Tarkastuslautakunta päättää lähettää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

PäätösTarkastuslautakunta päätti hyväksyä raportin.

Tarkastuslautakunta päätti lähettää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi esittäen, että kaupunginvaltuusto lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Liite 1Hyväksytty raportti 9.2.2012: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi

Kh § 97

Liite 1Tarkastuslautakunnan raportti 9.2.2012

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

merkitä tarkastuslautakunnan raportin tiedokseen ja

lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

PäätösAsia lähetettiin kaupunginvaltuustolle.

Kv § 27

Liite 1Tarkastuslautakunnan raportti 9.2.2012

Tarkastuslautakunnan ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

merkitä tarkastuslautakunnan raportin tiedokseen ja

lähettää raportin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunginhallitus
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012


Liitteet:

Tlk2009- § 12
Liite 1:Hyväksytty raportti 9.2.2012: Talousarvion tavoitteet ja talousarvioprosessi

Kh § 97
Liite 1:Tarkastuslautakunnan raportti 9.2.2012

Kv § 27
Liite 1:Tarkastuslautakunnan raportti 9.2.2012