Kaupunginvaltuusto 23.01.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 18:00 Kaupungintalo, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (Kj)
4 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen (Kj)
11 § Nummen kaupunginosan Kauselantien katualueen osan ja Kuralan kaupunginosan Hannunniitun virkistysalueen osan asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus (os. Kauselantie) "Kauselantie 13-15" (4/2011) (Yj)
12 § I kaupunginosan korttelin 12 tonttien 1004 ja 2004 sekä Vähä Hämeenkadun katualueen osan asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus (os. Kiinamyllynkatu 5a ja 5b) "Kiinanmylly ja -torni" (23/2009) (Yj)
13 § Tilaliikelaitoksen investointiohjelman 2011 sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoitusten ja kokonaiskustannusten muutokset sekä Lakkatien erityislastenkodin, Eläinhoitolan ja Psykiatrian talo 6:n kustannusarvioiden muutokset (Kj)
14 § Liikuntatoimen johtosääntö (Pj)
15 § Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätös 2012 (Kj)
16 § Kaupunginhallituksen ilmoitus valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole lopullisesti käsitelty (Kj)
17 § Valt. Jukka Mikkolan aloite lasten päivähoidon saattamisesta maksuttomaksi
18 § Valt. Sakari Hihnalan aloite sosiaalisesta luototuksesta
19 § Valt. Pentti Kososen aloite yleisilmailun mahdollisuuksien parantamiseksi Turun lentoasemalla
20 § Valt. Johannes Yrttiahon aloite päivähoidon ryhmäkokojen selvittämisestä ja enimmäiskoon määrittämisestä
21 § Valt. Johannes Yrttiahon aloite kaupunginvaltuuston kokousten lähettämisestä suorana verkossa
22 § Valt. Pirjo Rinteen aloite toimen perustamisesta vanhuspalvelujen valvontavastuuvelvoitetta hoitamaan

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon