Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Tilaliikelaitoksen johtokunta22607.12.20114
Kaupunginhallitus609.01.20125
Kaupunginvaltuusto1323.01.201213

9900-2010 (041)

Tilaliikelaitoksen investointiohjelman 2011 sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoitusten ja kokonaiskustannusten muutokset sekä Lakkatien erityislastenkodin, Eläinhoitolan ja Psykiatrian talo 6:n kustannusarvioiden muutokset (Kj)

Tiivistelmä:

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten 1.1. kohdan mukaan sidotun kustannusarvion investointihankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitys kaupunginvaltuustolle jälkikäteen hyväksyttäviksi.

Tilajk § 226

Tilaliikelaitos, Marko Selin 30.11.2011:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2010 Tilaliikelaitoksen vuoden 2011 investointiohjelman. Kaupunginvaltuuston nimellä hyväksymät hankkeet olivat ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut.

 

Aikaisempina vuosina Tilaliikelaitos on laatinut sidotun kustannusarvion investointihankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista selvityksen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäväksi. Selvitys on perustunut talousarvion noudattamista koskeviin määräyksiin. Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ei erikseen tällaista selvitystä mainita, mutta se on ollut vakiintunut käytäntö, joka kuuluu sidotun kustannusarvion investointihankkeiden toteutukseen luotuun menettelyyn.

 

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä investointihankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hyväksytyn sidotun kustannusarvion investointihankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Näiden hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarviossa sille merkityn rahoituksen kokonaiskustannusarviota ylittämättä, täytyy muutokset esittää valtuustolle vuoden lopussa jälkikäteen hyväksyttäväksi.

 

Tilaliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

 

Hanke

Kust.arvio (€)

Käyttö 31.12. -10 mennessä (€)

TA-2011 (€)

Uusi rahoitus 2011 (€)

Muutos

Lakkatien erityislastenkoti

2.050.000

757.584

1.234.000

1.632.000

398.000

Eläinoitola

1.970.000

1.252.134

540.000

739.100

199.100

Nummenpuistokadun päiväkoti

3.316.000

3.068.261

0

10.000

10.000

Ahtelan uudisrakennus

574.000

59.104

435.000

500.000

65.000

Psykiatrian talo 6

2.100.000

1.551.427

210.000

948.573

738.573

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C

10.586.000

1.243.186

4.124.000

4.400.000

276.000

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt

3.600.000

3.362.921

29.000

237.000

208.000

Säkäkujan päiväkoti

1.300.000

209.576

850.000

1.090.000

240.000

Maaherran virka-asunto

1.200.000

1.311

0

30.000

30.000

 

 

Lakkatien erityislastenkoti:

 

Lakkatien erityslastenkoti ylittää kustannusarvionsa ja vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa. Tilaliikelaitoksen johtokunta käsitteli Lakkatien kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 27.4.2011 ja täsmensi edelleen kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 23.11.2011. Johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen kustannusarvio korotetaan 2.390.000 euroon ja vuoden 2011 rahoitus korotetaan 1.632.000 euroon. Kustannusten nousu johtuu urakkahintojen nousemisesta tavoitehinta-arvioon nähden sekä viranomaisvaatimuksista, joita ei ole voitu huomioida hankesuunnitelmavaiheessa. Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, joten kustannusarvio on tässä esityksessä muuttamaton.

 

Eläinhoitola:

 

Eläinhoitola ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 199.100 €:lla. Ylitys johtuu pääasiassa siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke kustannusarvio ylittyy 21.200 €:lla, johon ovat olleet vaikuttamassa kohteessa sijaitsevan asunnon arvonlisäverokäsittely ja koirien juoksualueen laajennus. Koirien juoksualueen laajennus tehtiin eläinsuojeluyhdistyksen toivomuksesta ja yhdistyi maksoi kaupungille siitä 9.849,70 €. Tämä yhdistyksen lisämaksu näkyy investointiohjelman tulokohdassa rahoitusosuuksien kasvuna.

 

Nummenpuistokadun päiväkoti:

 

Nummenpuistokadun päiväkotiin käytettiin vielä rahaa, vaikka sille ei enää ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 2011. Hanke valmistui varsinaisesti v. 2010 ja kyseessä ovat olleet kohteen loppulaskut.

 

Ahtelan huoltorakennus:

 

Ahtelan huoltorakennus ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 65.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

 

Psykiatrian talo 6:

 

Psykiatrian talo 6 -hanke ylittää kustannusarvionsa ja vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa. Tilaliikelaitoksen johtokunta käsitteli Psykiatrian talo 6 -hanke kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 26.10.2011. Johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen kustannusarvio korotetaan 2.500.000 euroon ja vuoden 2011 rahoitus korotetaan 948.573 euroon. Kustannusten nousu johtuu lähinnä julkisivu- ja kattotöiden lisäkustannuksista. Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, joten kustannusarvio on tässä esityksessä muuttamaton.

 

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C:

 

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus (osat A, B ja C) ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 276.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että kustannuksia on kertynyt nopeammassa tahdissa, kuin mitä oli arvioitu budjettia laadittaessa.

 

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt:

 

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen –hanke ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 208.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

 

Säkäkujan päiväkoti:

 

Säkäkujan päiväkodin korjaustyö ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 240.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

 

Maaherran virka-asunnon peruskorjaus:

 

Maaherran virka-asunnon peruskorjaukseen käytetään rahaa n. 30.000 €, vaikka sille ei ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2011. Hanke on ns. sidotun kustannusarvion hanke. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa hankkeelle on varattu toteutusrahaa. Jotta hanke saataisiin tavoitteen mukaisessa aikataulussa valmiiksi, on nähty järkeväksi aloittaa kohteen suunnittelu jo tänä vuonna.

 

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa merkittävästi pienempi.

 

Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:

 

EhdotusTurun Tilaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2011 investointiohjelmassa ja päättää esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 6

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 9.12.2011:

 

Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 7.12.2011 hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden määrärahoihin vuoden 2011 investointiohjelmaan ja päätti esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyy talousarviossa erikseen sidottuna nimikkeenä olevien rakennushankkeiden kustannusarviot ja toteutusaikataulut. Hankkeiden toteuttamisessa talousarviovuoden aikana voidaan käyttää rahavaroja hyväksytyn kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on kuitenkin esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi.

 

Tilalaitos on esittänyt yhteensä yhdeksän hankkeen osalta vuoden 2011 talousarvioon alunperin merkittyä määrärahaa muutettavaksi. Näihin kohteisiin on käytetty vuonna 2011 yhteensä 2.164.673 euroa enemmän määrärahaa, kuin on talousarvioon sisällytetty. Tilaliikelaitos on ilmoittanut, että laitoksen muihin sidotun kustannusarvion investointihankkeisiin käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Ilmoituksen mukaan tilalaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa merkittävästi pienempi. Alkuperäisessä talousarviossa määrärahoja oli yhteensä 56.150.000 euroa.

 

Lakkatien erityislastenkodin ja Psykiatrian talo 6 osalta ovat sidotut kustannusarviot ylittymässä. Näistä kohteista on tehty erilliset esitykset kustannusarvioiden korottamiseksi. Talouden vastuuale katsoo, että näiden kohteiden kustannusarvioiden ylittymiset voidaan käsitellä nyt tässä yhteydessä muiden muutosesitysten yhteydessä. Lakkatien lastenkodin kustannusarvio on ylittynyt urakkahintojen nousemisen ja viranomaisvaatimusten johdosta. Psykiatrian talo 6 kustannusarvio on noussut julkisivu- ja kattotöiden lisäkustannuksista.

 

Nummenpuistokadun päiväkodin ja Maaherran virka-asunnon peruskorjaukseen on käytetty määrärahaa vuonna 2011, vaikka kohteille ei ole merkitty lainkaan määrärahaa talousarvioon ko. vuodelle. Nummenpuistokadun osalta on kyse loppulaskuista ja Maaherran virka-asunnossa on kyse vähäisistä suunnittelukuluista. Tämä hanke on alkamassa vuonna 2012 ja sille on hyväksytty rahoitusta vuoden 2012 talousarvioon. Yleisesti ottaen hanketta ei tule aloittaa ennen kuin hankkeelle on talousarviossa myönnetty rahoitusta.

 

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa tilaliikelaitoksen johtokunnan esitykseen. Vuoden 2011 talousarvioon tulisi hyväksyä tilaliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti kohteille uudet määrärahat. Lisäksi seuraaville kohteille tulee hyväksyä uudet sidotut kustannusarviot:

 

Lakkatien erityislastenkoti

2 390 000 euroa

Eläinhoitola

1 991 234 euroa

Psykiatrian talo 6

2 500 000 euroa

Liite 1Hankkeiden rahoituksen muutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2011 investointiohjelmassa liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavien hankkeiden kokonaiskustannusten ylitykset seuraavasti:

Hanke

Alkuperäinen

kust.arvio (€)

Toteutunut

kust.arvio (€)

Erotus

 

Lakkatien erityislastenkoti2.050.0002.390.000 euroa340.000
Eläinhoitola1.970.0001.991.234 euroa 21.234
Psykiatrian talo 62.100.0002.500.000 euroa400.000

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 13

Liite 1Hankkeiden rahoituksen muutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2011 investointiohjelmassa liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavien hankkeiden kokonaiskustannusten ylitykset seuraavasti:

Hanke

Alkuperäinen

kust.arvio (€)

Toteutunut

kust.arvio (€)

Erotus

 

Lakkatien erityislastenkoti2.050.0002.390.000 euroa340.000
Eläinhoitola1.970.0001.991.234 euroa 21.234
Psykiatrian talo 62.100.0002.500.000 euroa400.000

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta


Liitteet:

Kh § 6
Liite 1:Hankkeiden rahoituksen muutokset

Kv § 13
Liite 1:Hankkeiden rahoituksen muutokset