Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus2716.01.20122
Kaupunginvaltuusto423.01.20124

342-2012 (014)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 27

Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 9.1.2011:

Kuntalain 12 § kuuluu seuraavasti:

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustolla on puheenjohtaja sekä I, II ja III varapuheenjohtaja. Tämä edellyttää, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintaa.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuodeksi 2012.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 4

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuodeksi 2012.


PäätösKaupunginvaltuusto päätti valita vuodeksi 2012 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Lehtisen, I varapuheenjohtajaksi Petteri Orpon, II varapuheenjohtajaksi Roda Hassanin ja III varapuheenjohtajaksi Sauli Saarisen.

Asian käsittely kokouksessa:

Jarmo Rosenlöf ehdotti, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan valt. Seppo Lehtinen.

Olavi Mäenpää ehdotti, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan valt. Seppo Lehtinen, I varapuheenjohtajaksi Petteri Orpo, II varapuheenjohtajaksi Pauliina de Anna ja III varapuheenjohtajaksi Sauli Saarinen.

Olavi Mäenpää ehdotti, että II varapuheenjohtajaksi valitaan Elina Rantanen.

Maija Perho ehdotti, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Petteri Orpo.

Martti Wallasvaara ehdotti, että II varapuheenjohtajaksi valitaan Roda Hassan.

Pauliina de Anna ilmoitti, ettei ole käytettävissä.

Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotuksia on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, asiassa on suoritettava vaali, joka toimitetaan suljetuin lipuin ja kutsui vaaliavustajiksi ja äänten laskijoiksi Harjanteen, Sundqvistin ja Kärkkäisen.

Suljetuin lipuin suoritetussa vaalissa Seppo Lehtinen sai 66 ääntä, Petteri Orpo sai 43 ääntä, Roda Hassan sai 26 ääntä, Sauli Saarinen sai 13 ääntä, Elina Rantanen sai 3 ääntä ja Pauliina de Anna sai 1 äänen.

Yksi äänestyslippu hylättiin.

Mäenpää ja Rostedt jättivät eriävän mielipiteen II kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinnan osalta.

 

 

Jakelu

tiedLounais-Suomen aluehallintovirasto
tpvKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
aoHassan Roda
aoLehtinen Seppo
aoOrpo Petteri
aoSaarinen Sauli